ANGLIJA


Izglītība obligāta visiem no 5 līdz 16 gadu vecumam. Pirms tam pieejama pirmsskolas izglītība, pēc tam- tālākizglītība un augstākā izglītība.

Skolas izglītība

Skolas ir vai nu valsts, vai neatkarīgas (ar mācību maksu).

Pamatskola (primary school).

Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā pamatskolas apmeklē bērni no 5 līdz 11 gadu vecumam, ir 3 tipu pamatskolas- infant (5- 7g.v.), junior (7- 11g.v.), combined (5- 11g.v.)

Skotijā pamatskolu apmeklē bērni no 5 līdz 12 gadu vecumam.

Vidusskola (secondary school)-

Anglijā un Velsā vidusskolu apmeklē vecumā no 11 līdz 16 (18)gadiem; ir 4 tipu vidusskolas comprehensive (plaša spektra kursi), grammar (akadēmiski kursi, skolēnus izvēlas pēc spējām), secondary modern (vidējā izglītība ar praktisku noslieci, skolēnu vecums 11- 16 gadi), City Technology College (vidējā izglītība ar tehniskiem un biznesa kursiem, skolēnu vecums 11- 16 gadi). Dažām comprehensive skolām ir 6. klase, lielai daļai nav. Iespējams iestāties 6. klasē citā skolā, vai 6. klases koledžā (skolēniem no 16 līdz 18 gadu vecumam), tertiary college vai college for further education.

Pēc vidusskolas 5. klases skolēni iegūst GCSE (līdz 1986.g.- GCE O level)- General Certificate of Secondary Education ar atzīmēm no A (maksimālā) līdz G (minimālā). Pēc GCSE iegūšanas, lai varētu vēlāk mācīties augstskolā , nepieciešams 2 gadus mācīties 6. klasē, iegūstot GCE Advanced ar atzīmēm no A (maksimālā) līdz E (minimālā).

Advanced Supplementary- ieviests 1987.g., lai paplašinātu GCE Advanced studiju iespējas. Tas prasa pusi no darba, kas nepieciešams GCE A iegūšanai, tāpēc Advanced Supplementary divos priekšmetos var tikt atzīts par līdzvērtīgu vienam GCE A.

Ziemeļīrijā vidējās izglītības sistēma ir līdzīga kā Anglijā un Velsā; ir 4 tipu skolas: Controlled (piedāvā GCSE un GCE A kursus), Catholic maintained secondary, Voluntary grammar (akadēmiski kursi), Integrated schools.

Skotijā vidējā izglītība sākas 12 gadu vecumā un ir obligāta 4 gadus, pēc obligātās visdusskolas ir iespējamas papildus studijas 1-2 gadus.

GCSE un GCE A vietā Skotijā ir SCE- Scottish Certificate of Education. Eksāmeni tiek piedāvāti 2 līmeņos: Standard Grade- līdz 1986.g. Ordinary grade- kārto 16 gadu vecumā, iegūstamās atzīmes no 1 (maksimālā) līdz 7(minimālā); un Higher Grade- kārto 17 gadu vecumā, 3 Higher Grade līdzvērtīgi 2 GCE A. Pēc Higher Grade var mācīties vēl gadu un 18 gadu vecumā kārtot Certificate of Sixth Year, parasti 3 priekšmetos (tajos, kur ir jau iegūts Higher Grade), iegūstamās atzīmes no A (maksimālā) līdz E (minimālā). Higher Grade un CSYS vietā var iegūt National Certificate by the Scottish Vocational Education Council (18 gadu vecumā).

Privātskolas- piedāvā GCSE Standard kursus un 6. klases apmācību.

Arodizglītība

No 1988. gada piešķir National Vocational Qualifications (NVQ) piecos līmeņos (level 1- visvienkāršākais, level 5- viskvalificētākais; līmeni paaugstināt var pakāpeniski). Skotijā NVQ vietā ir SVQ (Scottish Vocational Qualifications).

No 1993. gada tiek attīstītas General NVQs. Patlaban sastopamas 3 līmeņu GNVQ- Foundation, Intermediate un dažās jomās Advanced. No 1997. gada 3 līmeņi būs ieviesti 15 jomās, sāks veidot 4.- augstāko līmeni.

No 1995. gada septembra ieviesta arī speciāla programma 14-16 gadus veciem jauniešiem Part One GNVQs.

GNVQ ieguvušie var turpināt mācības gan augstākās izglītības iestādēs, gan turpināt arodizglītību. GNVQ ir pielīdzināmi NVQ līdzīgās jomās un GCE Advanced/ Advanced Supplementary:

GNVQ-A katrs profesionālais priekšmets līdzvērtīgs 1/6 GCE A (t.i., GNVQ sešos priekšmetos ir līdzvērtīgs GCE A) vai 1/3 GCE AS (šī kvalifikācija tiek piešķirta pēc 12 profesionālo priekšmetu, no kuriem 8 ir obligātie, un praktiskās apmācības 3 priekšmetu apgūšanas).

GNVQ-I pielīdzināms GCSE piecos priekšmetos ar atzīmi C vai augstāku.

GNVQ-F pielīdzināms GCSE četros priekšmetos ar atzīmi no D līdz G

Part One GNVQ-I pielīdzināms GCSE divos priekšmetos ar atzīmi A-C

Part One GNVQ-F pielīdzināms GCSE divos priekšmetos ar atzīmi D- G

Tālākizglītība

Ietver profesionālos un akadēmiskos kursus līdz GCE-A un GNVQ-A līmenim.

Plaša spektra profesionālos kursus vērtē The Business and Technician Education Council (BTEC), mācības ilgst 1- 3gadus atkarībā no studiju veida un līmeņa, piešķir 3 līmeņu kvalifikācijas:

First Certificate/Diploma (FC/FD)- sākotnējā kvalifikācija skolas beidzējiem. Līdzvērtīgs GNVQ-I.

National Certificate/Diploma (NC/ND)- tehniķiem vai jaunākajiem administratoriem. Līdzvērtīgs GNVQ-A.

Higher National Certificate/Diploma (HNC/HND)- augstāko tehnisko, menedžmenta vai pārraudzības līmeņu darbiniekiem. To var iegūt arī augstskolās.Tiks pielīdzināts GNVQ level 4 (tiek attīstīts).

GNVQ kvalifikācijas pakāpeniski aizvietos pārējās.

Daudzos tehniskos priekšmetos kvalifikācijas piešķir City & Guilds(C&G), kursu ilgums nav stingri noteikts, pieejami arī vakara kursi.

 

C&G līmenis

Kvalifikācija

pēc NVQ

7

fellowship (FCGI)

 

6

member (MCGI)

 

5

graduate (GCGI)

NVQ level 5

4

licenciate (LCGI)

NVQ level 4

3

Certificate Part III

NVQ level 3

2

Certificate Part II

NVQ level 2

1

Certificate Part I

NVQ level 1

 

Skotijā kvalifikācijas arodizglītībā ir 2 līmeņos: SCOTVEC National un SCOTVEC Higher National līmeņi; ir arī NVQ un GNVQ analogi SVQ un GSVQ.

Augstākā izglītība

Augstākā izglītība Lielbritānijā ir studijas virs GCE-A, GNVQ-A vai NVQ 3. līmeņa. Augstākās izglītības kursus piedāvā universitātes, kā arī augstākās izglītības koledžas un iestādes- Colleges and Institutions of Higher Education (CIHE).

UNDERGRADUATE LEVEL- 3 kvalifikācijas:

BTEC/ SCOTVEC piešķirtās HNC/HND: HNC pēc 1 gada pilna laika apmācības vai 2 gadu daļlaika apmācības; HND pēc 2 gadu kursa

Diploma of Higher Education (DipHE)-pēc 2 gadu kursa.

First degree (pirmais akadēmiskais grāds) var būt vairāku veidu:

honours degree- 1 priekšmeta pamatīga apguve

Joint/ Combined/ Double Honours degree- 2 vai vairāku priekšmetu kombinācija tajā pašā līmenī.

General Honours degree- mazāk specializēts kurss ar vairākiem priekšmetiem zemākā līmenī.

Ordinary/ Pass degree- viegls kurss ar dažiem priekšmetiem.

First degree parasti ir Bachelor: of Arts, of Science, of Education, of Engineering, of Law. Tas var būt arī: Graduate Diploma in Music, Master of Arts (Aberdīna, Edinburga, Dundee, Glāzgova, St. Andrew' s universitāte.)

Bachelor var būt arī post graduate: of Philosophy, of Divinity, of Architecture

POST GRADUATE LEVEL kursi- dod profesionālu kvalifikāciju vai iekļaujas Master' s studijās, ilgst 1-2 g. Master's degree var tikt iegūts ar patstāvīgiem pētījumiem, kā arī apgūstot attiecīgu kursu, kas ietver nelielu zinātnisku projektu un eksāmenu. Pēc maģistra programmas apgūšanas var tikt piešķirti sekojoši grādi: Master of Arts (MA), Master of Science (MSc), Master of Business Administration (MBA), Master of Philosophy (MPhil). Oksfordas un Kembridžas beidzēji pēc noteikta laika var iegūt MA bez tālākas apmācības, par to samaksājot.

Doktora grādi parasti tiek piešķirti pēc vismaz 3 gadu ilga zinātniska darba; visbiežāk piešķirtais grāds ir Doctor of Philosophy (PhD/DPhil).

 

 

VĒRTĒŠANA- Anglija, Velsa, Ziemeļīrija

 

GCSE

GCSE-A

Honours degrees

MAX

A

A

Class I

 

B

B

Class II (division 1)

 

C

C

Class II (division 2)

 

D

D

Class III

 

E

E

 
 

F

   
 

G

   

 

VĒRTĒŠANA- Skotija

 

Standard Grade

Higher grade

CSYS

MAX

1

A

A

 

2

B

B

 

3

C

C

 

4

 

D

 

5

 

E

 

6

   
 

7