8. PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IZPĒTE

Informācija par profesionālo izglītību ir koncentrēta Valsts statistikas komitejā, Izglītības un zinātnes, Zemkopības, Labklājības un Kultūras ministrijās, Profesionālās izglītības centros.

Valsts statistikas komiteja ir vienīgā organizācija Latvijā, kam ir likumā noteiktas tiesības vākt statistisku informāciju no jebkuras iestādes Latvijā. Tā izstrādā arī anketas dažāda tipa skolām, izplata un savāc tās kā primāros informācijas avotus.

No Valsts statistikas komitejas saņemto informāciju, kura attiecas uz izglītību, Izglītības un zinātnes ministrija izmanto, lai veidotu savas datu bāzes situācijas analizēšanai, tendenču izprašanai un stratēģisku lēmumu ierosināšanai.

Tā kā Latvijā nav īpaša profesionālās izglītības izpētes centra un profesionālās izglītības izpēte netiek veikta arī augstskolās, Nacionālās Observatorijas lomai ar profesionālo izglītību saistītās informācijas vākšanā un izplatīšanā jākļūst arvien lielākai. Observatorijai ir iespēja kļūt par profesionālās izglītības izpētes organizatoru/ iniciatoru vismaz ar Observatorijas atskaitēm saistītā apjomā. Nesenā Observatorijas personāla vizīte Francijā var tikt atzīmēta kā sākums tādiem pasākumiem, kas uzsāks sadarbību starp Burgundijas un Latvijas darba tirgus ekspertiem, kā arī ciešāku sadarbību starp Nacionālo Observatoriju un Darba Departamentu šeit Latvijā.