Izmantotā literatūra:

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. -LR Ekonomikas ministrija, 1996.gada decembris

Latvijas statistikas ikmēneša biļetens Nr.1, 2, 3 /1997.- LR Valsts statistikas komiteja, 1997

Darbaspēks Latvijā. Darbaspēka apsekojuma rezultāti 1996.gada novembris.- LR Valsts statistikas komiteja, 1997

Izglītības iestādes Latvijā 1996./97. mācību gada sākumā.- LR Valsts statistikas komiteja, 1997

Demogrāfijas gadagrāmata 1996.- LR Valsts statistikas komiteja, 1997

Pieaugušo izglītības gadagrāmata.- Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, LR Izglītības un zinātnes ministrija, 1997

 

Izmantoti dati no:

LR Valsts statistikas komitejas

LR Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts dienesta

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas un analīzes nodaļas