Akadēmiskās Informācijas Centrs -
Latvijas Nacionālā Observatorija

Profesionālā izglītība pret sociālo izslēgšanu

Latvijas Nacionālās Observatorijas 2000. gada ziņojums
Eiropas Izglītības Fondam

Rīga, 2001

Autori:

Baiba Ramiņa

Latvijas Nacionālā observatorija

Āris Bišers

Nodarbinātības valsts dienests

Ieva Simanoviča

IZM Profesionālās izglītības un tālākizglītības departaments

Anna Poļakovska

IZM Vispārējās izglītības departaments

Ilze Trapenciere

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Solvita Siliņa

Latvijas Nacionālā observatorija

© Akadēmiskās informācijas centrs, 2000

Vaļņu iela 2, Rīga, LV - 1050, Telefons: 7212317; 7225155, Fakss: 7221006 E-pasts: aic@aic.lv
http://www.aic.lv

 

Uz satura rādītāju (izvēlieties nodaļu skatīšanai)         Uz Observatorijas lapu