Profesionālā izglītība un darba tirgus Latvijā

 

Ievads

Profesionālās izglītības galvenais uzdevums ir sagatavot darba tirgum nepieciešamos speciālistus, tādējādi veicinot gan valsts, gan atsevišķu indivīdu labklājību.

1998.gadā Latvijas Nacionālā observatorija publicēja pētījumu “Latvijas profesionālās izglītības sistēmas atbilstības jaunajiem ekonomiskiem apstākļiem analīze”. Tā uzdevums bija apkopot visu pieejamo informāciju, kas ļautu izdarīt secinājumus par profesionālās izglītības sistēmas un darba tirgus attiecībām. Arī šī pētījuma uzdevums ir līdzīgs, t.i., noskaidrot, cik lielā mērā profesionālās izglītības sistēma spēj sagatavot darba tirgū konkurētspējīgu darbaspēku, kādi ir šķēršļi un nākotnes iespējas. Situācijas salīdzināšanai un vērtēšanai izmantoti iepriekšējā pētījuma dati.

Galvenās pētījumā izmantotās metodes ir informatīvo materiālu, dokumentu, statistikas datu apkopošana un analīze.

Galvenie datu avoti - LR Centrālās statistikas pārvaldes dati, Nodarbinātības valsts dienesta (NVD) dati, LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) dati.

Šajā darbā izmantoti šādu pētījumu dati:

Centrālās Statistikas pārvaldes (CSP) veiktie darbaspēka apsekojumi. 2000.gada maijā darbaspēka apsekojuma laikā respondentiem, kas absolvējuši profesionālās izglītības iestādes laikā no 1990. – 1999.gadam papildus tika uzdoti jautājumi par iegūto izglītību.

CSP veiktie Profesiju apsekojumi.

Profesionālās karjeras izvēles centrs 1999.gada aprīlī un maijā veica 9. un 12. klašu skolēnu aptauju par jautājumiem, kuri saistīti ar viņu profesijas izvēli. Pavisam tika aptaujāti 1340 skolēni no dažādām Latvijas pilsētu un lauku skolām.

2000.gadā Akadēmiskās informācijas centrs un Latvijas Darba devēju konfederācija rīkoja aptauju par darba devēju attieksmi pret profesionālās izglītības sistēmu.

Darba tirgū nepieciešamo profesiju pieprasījuma analīze veidota pēc darba sludinājumiem laikrakstos “Diena” un “Čas”, interneta lapās www.cv.lv un www.doska.lv.

Nākošā nodaļa

Satura rādītājs
Uz ziņojuma sākumu

AKADĒMISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRS –
LATVIJAS NACIONĀLĀ OBSERVATORIJA
Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050
Telefons: 7212317; 7225155
Fakss: 7221006
E-pasts: baiba@aic.lv
http://www.aic.lv