PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS MODERNIZĀCIJA LATVIJĀ

Latvijas Nacionālās observatorijas 2001.gada ziņojums

 

Izmantotā literatūra

 1. Bērni Latvijā./  Statistikas biļetens. – LR CSP, Rīga, 2001.

 2. Darbaspēks Latvijā / Darbaspēka apsekojuma rezultāti, 1999.gada novembris/ Statistikas biļetens – LR CSP, Rīga, 2000.g. marts.

 3. Darbaspēks Latvijā / Darbaspēka apsekojuma rezultāti, 2000.gada novembris / Statistikas biļetens – LR CSP, Rīga, 2001.g. marts.

 4. 2000.gada tautas skaitīšanas provizoriskie rezultāti. / Statistikas biļetens. – LR CSP, Rīga, 2001.

 5. Iespējas izglītoties katram. Pieaugušo izglītības un cilvēkresursu attīstības plānošana 11 Latvijas rajonos – Rīga: LPIA, 2001.

 6. Izglītība cilvēka nākotnei – Rīga: LPIA, 2000.

 7. Izglītības iestādes Latvijā 1999./2000. mācību gada sākumā. / Statistikas biļetens. - LR CSP, Rīga., 2000.

 8. Izglītības iestādes Latvijā 2000./2001. mācību gada sākumā. / Statistikas biļetens. - LR CSP, Rīga., 2001.

 9. Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.gada publiskais pārskats – Rīga, 2001

 10. Latvijas demogrāfijas attīstības prognozes: 1998. – 2025. gads. Informatīvais materiāls. Red. P.Zvidriņš. - Rīga: LU Demogrāfijas centrs, 1999.

 11. Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 1999. - LR CSP, Rīga, 1999.

 12. Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 2000. - LR CSP, Rīga, 2000.

 13. Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija – LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2001.

 14. Latvijas makroekonomika skaitļos. 2001. / Statistikas gadagrāmata. – LR CSP, Rīga, 2001.

 15. Latvijas nodarbinātības plāns 2001.gadam – Rīga, 2000.

 16. Latvijas reģioni skaitļos 2000. / Statistikas gadagrāmata. - LR CSP, Rīga, 2001.

 17. Latvijas statistikas gadagrāmata 2000. – LR CSP, Rīga, 2000.

 18. Pārskats par Latvijas Republikas profesionālās izglītības mācību iestādēm 1999./2000. mācību gada sākumā – LR IZM, Rīga, 2000.

 19. Pārskats par Latvijas Republikas profesionālās izglītības mācību iestādēm 1998./99. mācību gada sākumā – LR IZM, Rīga, 1999.

 20. Pārskats par Pedagogu izglītības atbalsta centra darbību 2000.gadā

 21. PIAP aģentūras Leonardo da Vinci koordinācijas vienības ziņas Nr.4 – Rīga, 2001.gada februāris.

 22. Profesiju apsekojuma rezultāti Latvijā 1999.gada oktobrī / Statistikas biļetens – LR CSP, Rīga, 2000.g. aprīlis.

 23. Profesiju apsekojuma rezultāti Latvijā 2000.gada oktobrī / Statistikas biļetens - LR CSP, Rīga, 2001.g . aprīlis.

 24. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību – LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2000.g. jūnijs.

 25. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību – LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2000.g. decembris.

 26. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību – LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2001.g.jūnijs.

 27. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību – LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2001.g.decembris.

 28. Ziņojums par 1999. gada darba rezultātiem - BO VAS Nodarbinātības valsts dienests, Rīga, 2000.

 29. 2000.gada darba pārskats – VBO Profesionālās karjeras izvēles centrs, Rīga, 2001.

 30. 2000.gada pārskats– Nodarbinātības valsts dienests, Rīga, 2001.

 31. Latvia’s Contribution to the Regular Report from the Commission on Latvia’s Progress towards Accession (National Progress Report) – June, 2001.

 

Satura rādītājs
Uz ziņojuma sākumu

 

AKADĒMISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRS –
LATVIJAS NACIONĀLĀ OBSERVATORIJA
Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050
Telefons: 7212317; 7225155
Fakss: 7221006
E-pasts: baiba@aic.lv
http://www.aic.lv