Seminārs bakalauriem 2010. Gada 14. Aprīlī

 par skolotāja profesiju

 

 1. Skolotāju izglītības organizācija: Skolotāju izglītības programmu līmenis un ilgums secīgajā un paralēlajā modelī.

 

The teaching profession in Europe:  Profile, trends and concerns. Initial raining and transition to working life. 5-22. lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2002Eurydice_teachers_vol1_skolotaji.pdf

 

 

 1. Galvenioe skolotāju izglītības modeļi Eiropā

The teaching profession in Europe:  Profile, trends and concerns. Initial raining and transition to working life. 23-37.. lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2002Eurydice_teachers_vol1_skolotaji.pdf

 

 

 

 1. Programmu saturs un skolotājussagatavojošo augstskolu autonomija programmu veidošanā

The teaching profession in Europe:  Profile, trends and concerns. Initial raining and transition to working life. 41-60.. lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2002Eurydice_teachers_vol1_skolotaji.pdf

 

 

 1. Skolotāju profesionālās kvalifikācijas , specializācija un apmācības darbavietā fāze

 

The teaching profession in Europe:  Profile, trends and concerns. Initial raining and transition to working life. 65-80  lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2002Eurydice_teachers_vol1_skolotaji.pdf

 

 

 1. Skolotāju novērtēšana

The teaching profession in Europe:  Profile, trends and concerns. Initial raining and transition to working life. 81-90 lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2002Eurydice_teachers_vol1_skolotaji.pdf

 

 

 1. Atbalsts jauniem skolotājiem

The teaching profession in Europe:  Profile, trends and concerns. Initial raining and transition to working life. 81-90 lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2002Eurydice_teachers_vol1_skolotaji.pdf

 

 

 1. Skolotāju deficīts un to pārāk liels piedāvājums Eiropā

 

Skolotāja profesija Eiropā. II ziņojums: Raksturojums, tendences un problemātika 21. - 31. lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_LV_Teaching%20profession%202_EUrydice.pdf

 

 

 1. Skolotāju rekrutēšana un aizvuietošana

 

Skolotāja profesija Eiropā. II ziņojums: Raksturojums, tendences un problemātika 35-55. lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_LV_Teaching%20profession%202_EUrydice.pdf

 

 

 1. Arkārtas pasākumi skolotāju deficīta apstākļos

 

Skolotāja profesija Eiropā. II ziņojums: Raksturojums, tendences un problemātika 69.-83.lpp.

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_LV_Teaching%20profession%202_EUrydice.pdf

 

 

 1. Attiecīgi kvalificētu skolotāju rekrutēšana Eiropā

 

Skolotāja profesija Eiropā. II ziņojums: Raksturojums, tendences un problemātika 69.-83.lpp.

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_LV_Teaching%20profession%202_EUrydice.pdf

 

 

 1. Secinājumi par tendencēm un problemātiku

Skolotāja profesija Eiropā. II ziņojums: Raksturojums, tendences un problemātika 105.-121 .lpp.

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_LV_Teaching%20profession%202_EUrydice.pdf

 

 

 

 1. Skolotāju nodarbinātības statuss un darba drošums: skolotāj\i kā valsts ierēdņi,

Skolotāja profesija Eiropā. III ziņojums: Darba nosacījumi un samaksa1-9. lpp

 

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_Teaching_profesionVol3Latviski.pdf

 

 1. Par skolotaju nodarbinātību atbildīgie administratīvie līmeņi, dažādi skolotāju darba līgumu veidi un darab vietas maiņā Eiropā

Skolotāja profesija Eiropā. III ziņojums: Darba nosacījumi un samaksa 10.-22.. lpp

 

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_Teaching_profesionVol3Latviski.pdf

 

 1.  Skolotāju darba drošums

Skolotāja profesija Eiropā. III ziņojums: Darba nosacījumi un samaksa 24-32. lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_Teaching_profesionVol3Latviski.pdf

 1. Skolotāja darba laiks – slodzes, atvaļinājumi, pedagoģisko stundu skaitas

Skolotāja profesija Eiropā. III ziņojums: Darba nosacījumi un samaksa 33-49.lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_Teaching_profesionVol3Latviski.pdf

 

 1.  Skolotāja veicamie pienākumi un uzdevumi un profesionālā ētika

Skolotāja profesija Eiropā. III ziņojums: Darba nosacījumi un samaksa 53-63.lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_Teaching_profesionVol3Latviski.pdf

 

 1. . Skolotāja darba samaksa Eiropā

Skolotāja profesija Eiropā. III ziņojums: Darba nosacījumi un samaksa 64-83.lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_Teaching_profesionVol3Latviski.pdf


 

18.    skolotāju papildu pienākumi,piemaksasun atvieglojumi  Eiropā

Skolotāja profesija Eiropā. III ziņojums: Darba nosacījumi un samaksa 84-102.lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_Teaching_profesionVol3Latviski.pdf

 

19.   . Skolotāju profesionālā pilnveide

Skolotāja profesija Eiropā. III ziņojums: Darba nosacījumi un samaksa 103-115.lpp

http://www.aic.lv/ar/gramatas/2003_Teaching_profesionVol3Latviski.pdf