Diplomatzīšana

Kas ir ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšana?


Atbildīgās iestādes veikta ārzemēs iegūtu izglītību apliecinošu dokumentu vērtības formāla atzīšana attiecībā uz tiesībām piedalīties izglītībā un/vai īstenot profesionālu darbību (Lisabonas konvencija, 1997).

Atkarībā no atzīšanas mērķa izglītību apliecinošo dokumentu atzīšanu iedala: