Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv


Seminārs 6.02.2015

Seminārs ĀRVALSTU DIPLOMU ATZĪŠANA: NORMATĪVAIS REGULĒJUMS UN MOBILITĀTES INSTRUMENTI

2015. gada 6. februārī, Rīgā


Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centra direktore
Semināra atklāšana un ievads par diplomu atzīšanu un diplomatzīšanas centru tīklu ENIC-NARIC

Ināra Dunska, Latvijas ENIC-NARIC
Akadēmiskā atzīšana: normatīvais regulējums, procedūras un terminoloģija

Dainis Ozoliņš, Latvijas ENIC-NARIC
Profesionālā atzīšana: normatīvais regulējums, procedūras un terminoloģija

Agnese Uzare, Nacionālais Europass Centrs
Atzīšanas mobilitātes instrumenti: Europass

Rihards Blese, Nacionālais koordinācijas punkts EKI
Atzīšanas mobilitātes instrumenti: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra, diploma pielikums, ECTS

Svetlana Erhina, Latvijas ENIC-NARIC
Praktiski piemēri: trešo valstu diploma atzīšana