Legislation

LATVISKĀ SĀKUMLAPA

Akadēmiskā atzīšana

Profesionālā atzīšana

Reglamentēto profesiju datubāze

Paskaidrojošie dokumenti

Pārmaiņas augstākajā izgl.

Saites

Likumdošanas un
normatīvie akti

Likumdošana, kas nosaka akadēmisko atzīšanu
Likumdošana, kas nosaka profesionālo atzīšanu
Citi saistīti likumdošanas akti

 

 

 

 

Likumdošana, kas nosaka
akadēmisko atzīšanu

Latvijas likumdošanas un normatīvie akti

Izglītības likums (skat 11'. pantu) html Ms Word
Augstskolu likums (skat. 84, 85. pantu) html Ms Word
  Baltijas līgums par diplomu savstarpēju
atzīšanu
html Ms Word

Starptautiskie juridiskie dokumenti

   
  Lisabonas konvencija html MsWord
 

          angļu valodā

html MsWord
  Lisabonas konvencijas paskaidrojošais ziņojums html MsWord
 

angļu valodā

html MsWord
  Eiropas Padomes/UNESCO Rekomendācijas atzīšanas kritērijiem un procedūrām html MsWord
 

angļu valodā

html MsWord
  Eiropas Padomes/UNESCO Labas prakses kodekss transnacionālās izglītības sniegšanā html MsWord
 

angļu valodā

html MsWord
  Eiropas Padomes/UNESCO rekomendācijas starptautisko vidusskolas kvalifikāciju* atzīšanai
           *
piem. Starptautiskais bakalaureāts
latviski nav tulkots latviski
nav
 tulkots
 

angļu valodā

html

MsWord

  Rekomendācijas bēgļu kvalifikāciju atzīšanai latviski nav tulkots latviski nav tulkots
 

vadlīnijas - angļu valodā

html

MsWord

 

aprakstošais dokuments - angļu valodā

html

MsWord


Likumdošana, kas nosaka
profesionālo atzīšanu

Latvijas likumdošana

   
  Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu html MsWord
 

angļu valodā

html MsWord
  Ministru kabineta noteikumi reglamentēto profesiju jomā (uz MK noteikumu sarakstu)    


ES direktīvas profesionālās atzīšanas jomā
               
(uz sarakstu)

   
  vispārējās atzīšanas sistēmas direktīvas    
  sektoru direktīvas    

Citi ar izglītību un profesionālo izglītību
saistīti likumdošanas akti

Latvijas likumi izglītības un profesionālās izglītības jomā

   
  Izglītības likums (jumta likums) html MsWord
 

angļu valodā

html MsWord
 

Augstskolu likums

html MsWord
 

angļu valodā

html  
 

Profesionālās izglītības likums

html MsWord
 

angļu valodā

html MsWord
 

Vispārējās izglītības likums

html MsWord
 

angļu valodā

html MsWord
  Likums par zinātnisko darbību html MsWord