RSS Feed

Par mums


CEDEFOP (Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs) ir Eiropas aģentūra, kas darbojas kā objektīvs Eiropas Savienības uzziņu centrs profesionālajā izglītībā. CEDEFOP tika nodibināts 1975.gadā un ir viena no pirmajām specializētajām un decentralizētajām aģentūrām, kura tika izveidota, lai nodrošinātu zinātnisku un salīdzināmu informāciju konkrētās jomās un lai stiprinātu Eiropas partneru informatīvo tīklu.

CEDEFOP ir sekojoši galvenie uzdevumi:

  • Apkopot savākto dokumentāciju un veikto datu analīzi;
  • Atbalstīt un koordinēt pētniecību profesionālās izglītības jomā;
  • Izpētīt un izplatīt informāciju partneriem un vispārējai publikai;
  • Veicināt vienotas pieejas profesionālās izglītības problēmu risināšanai;
  • Nodrošināt platformu debatēm un pieredzes apmaiņai.

_______________________________________________________

ReferNet ir profesionālās izglītības uzziņu un pieredzes apmaiņas tīkls, kuru 2002.gadā izveidoja CEDEFOP un kurā sadarbojas Eiropas valstis. Tā mērķis ir nodrošināt pieaugošo pieprasījumu pēc salīdzināmas informācijas par profesionālo izglītību Eiropā.

Tīkls apvieno institūcijas un organizācijas ar kopējām interesēm profesionālās izglītības attīstībā, kuras valstu līmenī var būt apvienotas nacionālos ReferNet informācijas tīklos vai konsorcijos. ReferNet tīkls sekmē informācijas apmaiņu un partnerattiecību izveidi, kā arī nodrošina nacionālo tīklu dalībniekiem iespēju paplašināt sakarus ar citām starptautiskajām organizācijām Eiropā un ārpus Eiropas robežām. Kopš 2004.gada Latvija ir viena no 30 dalībvalstīm ReferNet tīklā.

_______________________________________________________

ReferNet koordinators Latvijā ir Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). AIC ir bezpeļņas organizācija, kuru 1994.gadā nodibināja Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Universitāte. AIC  darbojas kā Latvijas ENIC/NARIC (Latvijas centrs ārvalstīs iegūtas izglītības atzīšanai), Informācijas centrs profesionālo kvalifikāciju atzīšanai reglamentētajās profesijās, Nacionālais Europass centrs, Latvijas nacionālais koordinācijas punkts (Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras pielīdzināšanai Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai), Augstākās izglītības eksportspējas kontaktpunkts, kā arī AIC sniedz informāciju un veic pētījumus par profesionālo izglītību.

ReferNet Latvija, atbalstot CEDEFOP aktivitātes, veic sekojošus uzdevumus:

  • Vākt un apkopot informāciju par profesionālo izglītību Latvijā, t.sk. regulāri papildināt CEDEFOP izveidoto elektronisko bibliotēkas datu bāzi (Vet-Bib);
  • Veikt profesionālās izglītības jomas analīzi, apkopojot analīzes rezultātus ziņojumos;
  • Izplatīt un sniegt informāciju par nacionālām un starptautiskām norisēm profesionālās izglītības pētniecībā un politikā.