“Neuniversitātes” tipa augstākā profesionālā izglītība
Starptautiskā semināra “Tertiary professional education” noslēguma dokuments

Rīga 1999. gada 20-21 Maijs

Šā dokumenta sagatavošanā piedalījās:

Latvijas pārstāvji:    Gunārs Krusts (IZM), Baiba Ramiņa (AIC), Andrejs Rauhvargers (IZM),
Rietumvalstu eksperti: Roberts Staperts (Nīderlande), Luciens Bollerts (Beļģija), Mērija-Anna Hennessija (Eiropas padome),Tomass Šrēders (Eiropas izglītības fonds), Žans-Pjērs Žalāds (Francija)

Latviskā varianta redakcija un ievads – Andrejs Rauhvargers, IZM valsts sekretāra vietnieks

 

Ievads

Pēdējā laikā arī Latvijā ir sākušas veidoties “tīri” profesionālās augstākās izglītības studiju programmas – tādas programmas, kas neietver bakalaura akadēmisko grādu (un arī augstākās izglītības vispārīgo daļu), toties ir orientētas uz ļoti praktisku darba tirgum domātu augstāko izglītību. Šādu izglītību ES valstīs sauc par “neuniversitātes tipa” augstāko izglītību un tā ir ļoti populāra, jo, salīdzinot ar akadēmisko jeb “universitātes tipa” augstāko izglītību ļauj īsākā laikā iegūt darba tirgū noderīgas kvalifikācijas.

Vairākās ES valstīs bez “garā cikla” profesionālās augstākās izglītības programmām, kuru rezultātā ir iespējams iegūt “pilnas” augstākās izglītības jeb ES terminoloģijā “5. kvalifikāciju līmeņa” profesionālās kvalifikācijas, pastāv arī “īsā cikla” profesionālās augstākās izglītības jeb “koledžas” programmas, kuras īsākā laikā dod iespēju iegūt “koledžas” diplomu un 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

 Šie principi ir iestrādāti jaunajā LR Profesionālās izglītības likumā ņemot vērā, ka, saskaņā ar kuru koledžas izglītība ir profesionālās augstākās izglītības pirmais posms. līdz ar to koledžas beidzējiem paveras iespējas vai no izmantot savas 4. līmeņa (vidējā menedžmenta līmeņa) profesionālās kvalifikācijas darba tirgū, vai arī turpināt atbilstošajā augstākās profesionālās izglītības programmā studijas līdz augstskolas diploma iegūšanai.

 Neuniversitātes tipa” profesionālā augstākā izglītība, tās attiecības ar akadēmisko augstāko izglītību, koledžas līmenis – tie ir Latvijas izglītības sabiedrībai visumā jauni jēdzieni, tādēļ publicējam Rīgā 1999. gada 20.-21. maijā notikušā starptautiskā semināra noslēguma ziņojumu, kurā šie jautājumi ir plaši analizēti.

Satura rādītājs

1. Pamatatziņas

2. “Neuniversitātes” API programmu galvenās iezīmes

3. “Neuniversitātes” API programmu novietojums mācību iestādēs.

4. “Neuniversitātes” API programmu ietekme.

5. “Neuniversitātes” API programmu saturs

6. Saites ar darba tirgu

7. Kvalitātes vērtēšana

8. “Neuniversitātes” API programmas: vieta izglītības sistēmā

9. “Neuniversitātes” augstākās profesionālās izglītības ieviešana

10. Kopsavilkums