17.08.2015

17.08.2015

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēde

Informējam, ka 18.08.2015 AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 15:00 notiks Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēde.

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēdē izskatāmie jautājumi

  1. Sēdes vadītāja apstiprināšana
  2. Sēdes darba kārtības apstiprināšana
  3. Prezentācija par jaunumiem Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmā
  4. Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes reglamenta apstiprināšana
  5. Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes priekšsēdētāja un tā vietnieka vēlēšanas
  6. Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu atlases kritēriju un vadlīniju apstiprināšana
  7. Nākamās Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēdes datuma un laika apstiprināšana