26.05.2016

26.05.2016

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēde

Informējam, ka 30.05.2016 AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 15:30 notiks Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēde.

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēdē izskatāmie jautājumi

  1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana
  2. Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēdes protokola Nr. 6 (13.01.2016.) apstiprināšana
  3. Projekta "Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei"(Nr. 8.2.4.0/15/I/001) aktualitātes un norises gaita
  4. Aģentūras aktualitātes