Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Normatīvie dokumenti

Normatīvais ietvars

  • Augstskolu likums (pieejams šeit)
  • MK noteikumi Nr. 407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" (pieejams šeit)
  • MK noteikumi Nr. 408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi" (pieejams šeit)
  • MK noteikumi Nr. 409 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis" (pieejams šeit)
  • Koncepcijas "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide" kopsavilkums (pieejams šeit)
  • Studiju programmu licencēšanas organizēšanas metodika (pieejama šeit)
  • Studiju virzienu novērtēšanas metodika (pieejama šeit)
  • Augstskolu un koledžu novērtēšanas metodika (pieejama šeit)
  • Studējošo, darba devēju un absolventu aptaujā ietveramie obligātie jautājumi (studiju virzienu akreditācijai) (pieejami šeit)
  • Studējošo un darba devēju aptaujā ietveramie obligātie jautājumi (augstskolu un koledžu akreditācijai) (pieejami šeit)