Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv


Normatīvie dokumenti

Akadēmiskās informācijas centra mājaslapā pieejama vispārīga informācija. Aktuālu un detalizētu informāciju lūdzam skatīt Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras mājaslapā - www.aika.lv

Normatīvais ietvars

 • Augstskolu likums (pieejams šeit)
 • MK noteikumi Nr. 407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" (pieejams šeit)
 • MK noteikumi Nr. 408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi" (pieejams šeit)
 • MK noteikumi Nr. 409 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis" (pieejams šeit)
 • Koncepcijas "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide" kopsavilkums (pieejams šeit)
 • Studiju programmu licencēšanas organizēšanas metodika (pieejama šeit)
 • Studiju virzienu novērtēšanas metodika (pieejama šeit)
 • Augstskolu un koledžu novērtēšanas metodika (pieejama šeit)
 • Studējošo, darba devēju un absolventu aptaujā ietveramie obligātie jautājumi (studiju virzienu akreditācijai) (pieejami šeit)
 • Studējošo un darba devēju aptaujā ietveramie obligātie jautājumi (augstskolu un koledžu akreditācijai) (pieejami šeit)
Ārējās kvalitātes novērtēšanas vadlīnijas*:
 • Licencēšanas iesnieguma un studiju programmas raksturojuma izstrādes vadlīnijas (pieejams šeit)
 • Ekspertu kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas studiju programmu licencēšanai (pieejams šeit)
 • Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas (pieejams šeit)
 • Studiju virziena ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas (pieejams šeit)
 • Augstskolas vai koledžas pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas (pieejams šeit)
 • Augstskolas vai koledžas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas (pieejams šeit)


* Vadlīnijas ir izstrādātas, pamatojoties uz 2017. gada 25. jūlija grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" un Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi" projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” Nr. 8.2.4.0/15/I/001 ietvaros.