Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 18.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

 
Iepriekš iegūto diplomu pielīdzināšana

2012.gada 2. martā stājas spēkā Ministru kabineta 2012.gada 28. februāra noteikumi Nr. 142 Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība”. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā grādi un profesionālās kvalifikācijas, kas Latvijā (arī PSRS laikos) iegūtas pēc studiju programmas pabeigšanas, kuru uzsāka īstenot pirms Augstskolu likumā noteiktā grādu un profesionālo kvalifikāciju tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās 2000.gada 26. decembrī, pielīdzināmas Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām un šīs pielīdzināšanas nosacījumus.

Persona, kas vēlas pielīdzināt savu iepriekš iegūto izglītību, iesniedz Akadēmiskās informācijas centrā (Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga) iesniegumu (to var rakstīt brīvā formā vai izmantot AIC paraugu) un uzrāda (personīgi vai trešā persona uzrādot pilnvaru) diploma un sekmju izraksta oriģinālu, iesniegumam pievienojot diploma un sekmju izraksta kopiju. Ja personai šobrīd ir cits vārds vai uzvārds nekā diplomā, tad iesniegumam jāpievieno tā dokumenta kopija, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

  • pirmdienās no plkst. 14 - 18
  • ceturtdienās no plkst. 13 - 17

Ja iesniegumu sūta elektroniski (e-pasta adrese 142 [] aic.lv), tad gan iesniegumam, gan pievienotajām diploma kopijām jābūt noformētām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Cik maksā akadēmiskā atzīšana?

Skatīt AIC cenrādi.