Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 18.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

 
Latvijas izglītības dokumentu atzīšana citās valstīs

Kas pieņem lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu citās valstīs?

Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus grib izmantot.

Kur iegūt informāciju par akadēmiskās atzīšanas procedūru citās valstīs?

Informāciju par ārvalstu (tai skaitā Latvijas) izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu citās valstīs Jūs varat iegūt konkrētās valsts nacionālajā diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC.

Valstīs, kurās nav ENIC/NARIC, informāciju parasti var iegūt tās Izglītības ministrijā.

Kur iegūt informāciju par Latvijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī?

Latvijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir nepieciešama tad, ja konkrētā profesija uzņemošajā valstī ir reglamentēta (arī tad, ja tā nav reglamentēta Latvijā). Eiropas Savienības reglamentēto profesiju saraksts un to kompetentās institūcijas ir pieejams Eiropas Komisijas reglamentēto profesiju datu bāzē. Informācija šajā datu bāzē var būt nepilnīga, tāpēc ieteicams kontaktēties arī ar konkrētās valsts informācijas centru. Informācijas centri sniedz informāciju arī par atzīšanas procedūru un lēmumu pieņemošajām institūcijām konkrētajā valstī.

Kas Latvijā izsniedz dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs

Papildu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ārvalstu atbildīgās iestādes var prasīt arī, piemēram, darba pieredzi vai profesionālo pārkāpumu neesamību pierādošus dokumentus. Ministru Kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumi Nr.128 „Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību" nosaka Latvijas institūcijas, kas izdod dokumentus par personas tiesībām darboties konkrētā profesijā, par darba pieredzi, par disciplinārpārkāpumiem, par administratīvajiem un kriminālsodiem, par bankrota neesamību. Saskaņā ar šiem noteikumiem Akadēmiskās informācijas centrs izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, kas apliecina profesionālo pieredzi un tiesības darboties nereglamentētajās profesijās Latvijas Republikā, kā arī apliecina personas izglītības dokumenta statusu Latvijas Republikā. Pirms pieprasīt kādu no minētajām izziņām ir nepieciešams pārliecināties uzņemošajā iestāde, ka šāda izziņa patiešām ir nepieciešama, jo dažādu valstu un dažādu iestāžu prakse mēdz atšķirties.