Publikācijas

AIC publikācijas

Diplomu atzīšanas rokasgrāmata (2008, LV)

Rokasgrāmata sniedz diplomatzīšanas speciālistiem informāciju un zināšanas, kas nepieciešamas akadēmiskajai un profesionālajai diplomatzīšanai Latvijā.

Citas publikācijas

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu diplomatzīšanas rokasgrāmata (2016, EN)

Rokasgrāmata ir paredzēta diplomatzīšanas speciālistiem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs: Dānijā, Igaunijā, Somijā, Islandē, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā un Zviedrijā.


Eiropas diplomatzīšanas rokasgrāmata augstākās izglītības iestādēm (2016, EN)

Praktiskas vadlīnijas diplomatzīšanas speciālistiem un augstāko izglītības iestāžu uzņemšanas speciālistiem Eiropā.