Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv


Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

2010.gada oktobrī tika apstiprināti grozījumi MK 2008.gada decembra noteikumos Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju" – zaudējuši spēku; to vietā MK 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” , kuri ietvēra pastāvošo formālās izglītības programmu pielīdzināšanu atbilstošam EKI līmenim. Jaunajos noteikumos tika iekļauta tabula ar astoņu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmeņu noslēguma prasību aprakstiem.


Latvijas formālās izglītības dokumenti un LKI līmeņi:Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra līdzīgi kā Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra sastāv no astoņiem atsauces līmeņiem un aptver visas izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā un augstākā izglītība) un veidus (vispārējā, profesionālā, akadēmiskā).

Vairāk informācijas par LKI izveidošanu skatīt NKP mājas lapā.