Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 18.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

AIC kontakti

Akadēmiskās informācijas centrs

Biroja adrese:

Dzirnavu iela 16 (3.stāvs)
Rīga

 

Pasta adrese:

Vaļņu iela 2
Rīga LV-1050

 


Tālrunis: (+371) 67 225 155

Fakss: (+371) 67 221 006

E-pasta adrese: aic [] aic.lv


AIC rekvizīti

Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģ. Nr.: LV40003239385

Jur.adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV23TREL9152080000000


<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>