Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv


AIC kontakti

Akadēmiskās informācijas centrs

Biroja adrese:

Dzirnavu iela 16 (3.stāvs)
Rīga

 

Pasta adrese:

Vaļņu iela 2
Rīga LV-1050

 


Tālrunis: (+371) 67 225 155

Fakss: (+371) 67 221 006

E-pasta adrese: aic [] aic.lv


AIC rekvizīti

Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģ. Nr.: LV40003239385

Jur.adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV23TREL9152080000000