Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv 

2019

AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Identifikācijas Nr.: AIC 2019/3
Paziņojums ievietots: 07.06.2019.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003239385
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Antra Ricika
Tālrunis: +371 29277309
Elektroniskā pasta adrese: antra [] amberbroker.lv, iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Pasūtītāja darbiniekiem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 19.jūnijs, pulksten 16.00, faktiskajā adresē: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Iepirkuma dokumentācija EIS mājas lapā

 


 

Latvijas kvalifikāciju datubāzes uzlabojumu un interaktīvā rīka izstrāde

Identifikācijas Nr.: AIC 2019/2/EK
Paziņojums ievietots: 17.05.2019.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003239385
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Aleksandra Ivanova
Tālrunis: +371 29492819
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Latvijas kvalifikāciju datubāzes uzlabojumu izstrāde un interaktīvā rīka izstrāde, izmaiņu un izstrādes garantijas uzturēšana saskaņā ar Nolikumu, kā arī nepieciešamības gadījumā papildu uzlabojumu un papildinājumu veikšana.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 28.maijs, pulksten 13.00, faktiskajā adresē: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Iepirkuma dokumentācija EIS mājas lapā

Rezultāti

Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” iepirkuma Nr. AIC 2019/2/EK „Latvijas kvalifikācijas datubāzes uzlabojumu un interaktīvā rīka izstrāde ” iepirkuma komisija š.g. 13.jūnijā pieņēma lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA „Turn.lv” ar līgumcenu (bez PVN): par interaktīvā rīka izstrādi - 4016,95 EUR, par datubāzes uzlabojumu izstrādi – 15 335,15 EUR, izmaiņu pieprasījumu darba stundas likme - 30,00 EUR.

Paziņojums par rezultātiem EIS mājaslapā publicēts 14.06.2019.

 


 

E-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izmēģināšana (simulācija)

Identifikācijas Nr.: AIC 2019/1/ESF
Paziņojums ievietots: 02.05.2019.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003239385
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: +371 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: E-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izmēģināšana (simulācija) atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 2019. gada 9.maijs, pulksten 9.00, AIC telpās Dzirnavu ielā 16., 3.stāvā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 17.maijs, pulksten 10.00

Iepirkuma dokumentācija EIS mājas lapā


<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>