ACEPT projekts

ACEPT: Erasmus + Programma, KA3 aktivitāte: "Atbalsts politikas reformai"


Kredītpunktu piešķiršana Eiropas profesionālās izglītības programmām - ACEPT (Allocating Credit to European Professional Training Programmes - ACEPT)

Projekta numurs: 595633-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA3-NARIC

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 1. marts - 2020. gada 29. februāris

Mērķis: Atzīšanas nodrošināšana profesionālajām studiju programmām un kredītpunktu piešķiršana, lai atvieglotu piekļuvi un virzību uz akadēmisko augstāko izglītību.

Uzdevumi:  

 • NARIC centru kompetenču paaugstināšana profesionālo kvalifikāciju novērtēšanā, nodrošinot iekļaujošāku atzīšanas sistēmu.
 • Izstrādāt saskaņotu pieeju profesionālo studiju programmu formulēšanai un iegūto kvalifikāciju atzīšanai, izmantojot praktisku metodoloģiju.
 • Atvieglot atzīšanu iedzīvotājiem, pamatojoties uz profesionālo pieredzi un/vai eksāmeniem, informējot par atbilstošiem iestāšanās un tālākām iespējām. 
Projekta aktivitātes:
 • Dažādu struktūru/studiju veidu identificēšana profesionālajās studiju programmās un pašreizējā statusa noteikšana atzīšanas kontekstā.
 • Apsveramo faktoru identificēšana profesionālo studiju programmu novērtēšanā.;
 • ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunktu piešķiršanas instrumenta izstrāde.
Projekta partneri:
 • UK NARIC (koordinators) - Apvienotā Karaliste
 • Nuffic - Nīderlande
 • Maltas Kvalifikāciju atzīšanas informācijas centrs (MQRIC) - Malta
 • Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) - Latvija
 • Zinātnes un augstākās izglītības aģentūra (ASHE) - Horvātija

 
<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>