Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 18.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Konference 28.02.2020


Starptautiskā DASCHE („Sociālo kompetenču izveide, novērtēšana un apstiprināšana augstākajā izglītībā”) projekta konference Varšavā, 2020.gada 28.februārī 

Starptautiskā DASCHE projekta konference „Sociālās kompetences – tradicionālās augstākās izglītības misija jaunā dimensijā” notiks Varšavā, 2020.gada 28.februārī. 

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 

„Sociālās kompetences – tradicionālās augstākās izglītības misija jaunā dimensijā” 

Varšava, 2020.gada 28.februāris 

Varšavas ekonomikas augstskola, galvenā zāle, Aleje Niepodległości 162, Varšava  

Īstenojot trešo universitātes misiju – kalpot sabiedrībai, jākoncentrējas gan uz pašreizējiem, gan nākamajiem izaicinājumiem, jo īpaši tiem, kas saistīti ar rūpniecības revolūciju 4.0. Lai risinātu šos izaicinājumus, universitātēm būtu efektīvi jāizmanto to pētniecības un izglītības potenciāls un jāievēro ilgtspējīgas attīstības mērķi. 

Strauji mainīgajiem darba apstākļiem un sociālajām struktūrām nepieciešami indivīdi, kuri aktīvi veido savu lomu sabiedrībā. Augstākās izglītības iestādes ir atbildīgas par absolventu sagatavošanu ne tikai darba tirgum, bet arī (un, iespējams, visvairāk) par apgaismotiem un aktīviem sabiedrības locekļiem. Augstākās izglītības studentiem un absolventiem ir būtiska loma kultūras, cilvēces un demokrātijas attīstībā un uzturēšanā – sociālās kohēzijas attīstībā, atstumtības un ekstrēmisma novēršanā. 

Projekts DASCHE atbalsta ideju stiprināt universitāšu darbības sociālo dimensiju un nodrošināt studentus ar prasmēm, kas nepieciešamas aktīvai iesaistei, vienlaikus ļaujot viņiem gūt panākumus strauji mainīgajā darba tirgū un citās jomās, kurās viņi dzīvo tagad un dzīvos nākamajās desmitgadēs. Projektā DASCHE tika pētīts, kā Eiropas augstākās izglītības iestādes attīsta šādas kompetences – mēs tās plaši saucam par sociālajām kompetencēm. Mūsu pētījums liecina, ka sociālās kompetences ir kritiskas visām augstākās izglītības iestādēm un to ieinteresētajām pusēm, kaut arī nav vienotas definīcijas, ko šīs sociālās kompetences nozīmē – ir nepieciešamas debates un pārdomas par sociālajām kompetencēm.  

  • Vai Eiropas un valstu sabiedrības ir gatavas stāties pretī šodienas un nākotnes izaicinājumiem? Demogrāfija? Klimats? Automatizācija? Politika? 
  • Kā mēs varam sagatavot savus studentus nezināmajai nākotnei? 
  • Ko vajadzētu piedāvāt mācīšanas un mācīšanās procesā? Vai zināšanas un prasmes ir pietiekošas? Kas vēl ir īpaši svarīgi? 
  • Kāda šajā jomā ir atbildība augstākajai izglītībai? Kāda ir augstākās izglītības vērtība? Īpaši ilgtermiņā. 

DASCHE projekta noslēguma konferencē mēs vēlamies nodrošināt platformu diskusijām par šiem jautājumiem. 

Mēs arī vēlamies izcelt jūsu projektus un idejas, kas veltītas sociālo kompetenču mācīšanai un apguvei ne tikai darba tirgus un profesionālo iemaņu kontekstā, bet arī kritiskai iesaistei, sociālajai apziņai un iespēju palielināšanai, saskaroties ar mūsdienu izaicinājumiem.  

Mēs aicinām jūs iepazīstināt konferences dalībniekus ar savu iniciatīvu, projektu vai izglītības programmu. Prezentācijās ir jāliek uzsvars uz to, kā augstākās izglītības iestādes var attīstīt sociālās kompetences, vai uz to kā tās var novērtēt vai pārbaudīt. 

Atlasītie materiāli tiks izskatīti iekļaušanai DASCHE publikācijā, kas veltīta augstākās izglītības sociālās kompetences attīstīšanai. Grāmatā būs ietvertas sociālās kompetences definīcijas un teorētiskās koncepcijas, teorētiski apsvērumi par sociālajām kompetencēm augstākās izglītības mācīšanā un mācībās, un ētiskās pārdomas, kā arī labas vai pat labākās prakses piemēri.  

Ja vēlaties piedalīties konferencē un iepazīstināt ar savu viedokli vai projektu, lūdzu, apstipriniet savu līdzdalību un nosūtiet priekšlikumu (maks. 500 vārdi), kas satur autora vārdu un piederību, prezentācijas nosaukumu un galveno tēzi uz dasche@sgh.wvw.pl līdz 2020.gada 10.janvārim.   

Ja vēlaties apmeklēt konferenci, lūdzu, apstipriniet savu dalību, izmantojot reģistrācijas veidlapu līdz 2020.gada 31.janvārim

Dalība konferencē ir bez maksas. Ļoti ierobežots budžets ir pieejams izvēlēto runātāju ceļojumiem un izmitināšanai. Lūdzu, informējiet mūs par jūsu finansiālā atbalsta nepieciešamību, nosūtot mums e-pastu. 
<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>