Aktualitātes


Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros piecās augstākās izglītības iestādēs ir noslēgušās pilotakreditācijas

Laikā periodā no 2017.gada 30.janvāra līdz 25.februārim norisinājās studiju virzienu novērtēšanas vizītes. Katras Studiju virziena novērtēšanas komisijas sastāvā bija pieci eksperti, t.sk., viens deleģētais eksperts no Latvijas Darba devēju konfederācijas un viens deleģētais eksperts no Latvijas Studentu apvienības.

2017. gada 10. aprīlī Studiju akreditācijas komisija pieņēma lēmumu par studiju virziena akreditāciju šādām augstākās izglītības iestādēm:

Daugavpils Universitātes studiju virzienam “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmu studijas”, studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi;

Vidzemes augstskolas studiju virzienam “Viesnīcu un restorānu servisa, tūrisma un atpūtas organizācija”, studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi;

Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas studiju virzienam “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija”, studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi;

Banku augstskolas studiju virzienam “Ekonomika”, studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi; 

Rīgas Celtniecības koledžas studiju virzienam “Arhitektūra un būvniecība”, studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi.


13.04.2017.Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (21.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (15.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februāri turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (08.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir uzsācis pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (31.01.2017.)

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās (21.12.2016.)

Arvien lielāka nozīme tiek pievērsta augstākās izglītības iestāžu iekšējai kvalitātes nodrošināšanai (07.12.2016.)

Seminārs “Studentcentrētas izglītības pieejas koncepts Eiropas Standartos un vadlīnijās (ESG-2015)” (06.10.2016.)

Kopš 2016. gada maija Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir CEENQA biedrs (05.08.2016.)