Aktualitātes


Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs

No 13. februāra līdz 18. februārim studiju virzienu vērtēšana notiek Banku augstskolā, Latvijas Universitātē, Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžā un Ventspils augstskolā.

Banku augstskolas studiju virzienu “Ekonomika” llaika periodā no 13.februāra līdz 15.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Slovēnijas un Lietuvas.

Latvijas Universitātes studiju virzienu “Ģeogrāfija un zemes zinātne” laika periodā no 13.februāra līdz 15.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Polijas.

Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas studiju virzienu “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija” laika periodā no 13.februāra līdz 15.februārim vērtē eksperti no Latvijas un Spānijas.

Ventspils augstskolas studiju virzienu “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes” laika periodā no 13.februāra līdz 16.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Horvātijas, Lietuvas un Grieķijas.

Pirms vizīšu uzsākšanas ekspertiem bija iespēja uzzināt padziļinātāku informāciju par Latvijas izglītības sistēmu, augstākās izglītības iestāžu skaitu un sadalījumu Latvijā, studentu skaitu un izmaiņām pēdējos gados, studiju virzieniem, kā arī kvalitātes nodrošināšanas attīstības procesu Latvijā.

   15.02.2017.


 

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februāri turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir uzsācis pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās

Arvien lielāka nozīme tiek pievērsta augstākās izglītības iestāžu iekšējai kvalitātes nodrošināšanai

Seminārs “Studentcentrētas izglītības pieejas koncepts Eiropas Standartos un vadlīnijās (ESG-2015)”

Kopš 2016. gada maija Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir CEENQA biedrs