Aktualitātes


Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs

No 20.februāra līdz 25.februārim studiju virzienu vērtēšana notiek Daugavpils Universitātē, SIA “Baltijas starptautiskā akadēmija, Rīgas Aeronavigācijas institūtā un Rīgas Stradiņa universitātē.

Daugavpils Universitātes studiju virzienu “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmu studijas” laika periodā no 20.februāra līdz 23. februārim vērtē eksperti no Latvijas, Igaunijas un Austrijas.

SIA “Baltijas starptautiskā akadēmijas” studiju virzienu “Sociālā labklājība” laika periodā no 20.februāra līdz 23.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Beļģijas un Somijas.

Rīgas Aeronavigācijas institūta studiju virzienu “Transports un pakalpojumi” laika periodā no 20.februāra līdz 23.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Itālijas un Čehijas.

Rīgas Stradiņa universitātes studiju virzienu “Veselības aprūpe” laika periodā no 19.februāra līdz 25.februārim vērtē eksperti no Latvijas, Lielbritānijas un Rumānijas.

Pirms vizīšu uzsākšanas ekspertiem bija iespēja uzzināt padziļinātāku informāciju par Latvijas izglītības sistēmu, augstākās izglītības iestāžu skaitu un sadalījumu Latvijā, studentu skaitu un izmaiņām pēdējos gados, studiju virzieniem, kā arī kvalitātes nodrošināšanas attīstības procesu Latvijā.

   

   


21.02.2017. 

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (15.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februāri turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (08.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir uzsācis pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (31.01.2017.)

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās (21.12.2016.)

Arvien lielāka nozīme tiek pievērsta augstākās izglītības iestāžu iekšējai kvalitātes nodrošināšanai (07.12.2016.)

Seminārs “Studentcentrētas izglītības pieejas koncepts Eiropas Standartos un vadlīnijās (ESG-2015)” (06.10.2016.)

Kopš 2016. gada maija Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir CEENQA biedrs (05.08.2016.)