Aktualitātes


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

CEENQA valdē ievēlēta Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra

Lai pārrunātu Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā ieviešanu, 2018.gada 11. maijā notika Centrāleiropas un Austrumeiropas kvalitātes nodrošināšanas aģentūru tīkla (CEENQA) ikgadējais seminārs. Savukārt 12. maijā CEENQA Ģenerālasamblejas jaunajā valdē tika ievēlētā arī pārstāve no Latvijas – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vadītāja vietniece Jolanta Silka.

Ikgadēja semināra laikā ieskatu ESG interpretācijā sniedza gan Eiropas kvalitātes nodrošināšanas reģistra (EQAR) prezidents Karl Dittrich, gan arī Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) valdes locekle Christina Rozsnyai. Īpaša uzmanība tika pievērsta ESG standartam 3.4. “Tematiskā analīze”. Savā pieredzē par šī standarta ieviešanu dalījās Igaunijas augstākās izglītības un profesionālās izglītības kvalitātes aģentūra (EKKA) un Horvātijas zinātnes un augstākās izglītības aģentūra (ASHE).

12. maijā norisinājās Ģenerālasambleja, kuras laikā tika ievēlēta arī jauna CEENQA valde, kurā turpmāk būs pārstāve no Latvijas - Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vadītāja vietniece Jolanta Silka. CEENQA prezidenta pienākumus nākamajā gadā veiks Rumānijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras ARACIS pārstāve Cristina Ghiţulică, savukārt viceprezidenta pienākumus – Serbu republikas augstākās izglītības akreditācijas aģentūras (RS HEAA) pārstāve Duška Radmanovič.

CEENQA Ģenerālasamblejā tika apstiprināts 2017. gada finanšu pārskats, 2018. gada budžets, uzņemta viena biedrorganizācija – ECAQA (Kazahstāna) un divas organizācijas novērotāja statusā – HEPDAK (Turcija) un ZevA (Vācija). Tāpat tika sniegts pārskats par projektiem, kuros CEENQA ir iesaistīta un CEENQA biedrorganizācijas sniedza īsu ieskatu augstākās izglītības un kvalitātes nodrošināšanas aktualitātēs savās valstīs.


08.06.2018.

Akadēmiskā informācijas centra seminārs „Pārmaiņu virzieni Eiropas augstākās izglītības telpā” (05.06.2018.)

Akadēmiskās informācijas centrs turpina ekspertu mācības par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu (02.05.2018.)

Akadēmiskās informācijas centra seminārs "Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā" (27.02.2018.)

Informatīvi analītisks ziņojums "Studentcentrētas izglītības pieeja augstskolās / koledžās Latvijā" (01.02.2018.)

Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepcija (17.01.2018.)

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Kvalitātes vadības rokasgrāmata (05.01.2018.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros ir izstrādājis sešas vadlīnijas (22.12.2017.)

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts” (13.12.2017.)

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Tendences studiju programmu pilnveidē” (10.11.2017.)

Lietuvas SKVC dalās pieredzē par aģentūras ārējās kvalitātes novērtēšanu (09.11.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros organizē ekspertu apmācības par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu (10.10.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs kļuvis par Eiropas akreditācijas konsorcija biedru (09.10.2017.)

Ikgadējais Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru seminārs (18.09.2017.)

Aptauja par studentcentrētas izglītības pieejas īstenošanu Latvijas augstskolās un koledžās (06.09.2017.)

Sagatavots Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015) tulkojums latviešu valodā (13.06.2017.)

ESF projekta “Atbalsts EQAR izvirzīto aģentūru prasību izpildei” ietvaros organizētās pilotakreditācijas ir noslēgušās (31.05.2017.)

Ekspertu apmācības (30.05.2017.)

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros septiņās augstākās izglītības iestādēs ir noslēgušās pilotakreditācijas (11.05.2017.)

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros piecās augstākās izglītības iestādēs ir noslēgušās pilotakreditācijas (13.04.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (21.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (15.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februāri turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (08.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir uzsācis pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (31.01.2017.)

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās (21.12.2016.)

Arvien lielāka nozīme tiek pievērsta augstākās izglītības iestāžu iekšējai kvalitātes nodrošināšanai (07.12.2016.)

Seminārs “Studentcentrētas izglītības pieejas koncepts Eiropas Standartos un vadlīnijās (ESG-2015)” (06.10.2016.)

Kopš 2016. gada maija Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir CEENQA biedrs (05.08.2016.)