Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv
Aktualitātes


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros organizē ekspertu apmācības par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu

2017. gada 28. septembrī Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros jau otro reizi organizēja ekspertu apmācības. Tās paredz pilnveidot ekspertu, studējošo un darba devēju pārstāvju zināšanas par Eiropas standartiem un vadlīnijām augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015), Latvijas tiesību aktiem akreditācijas un licencēšanas procesa īstenošanai, kā arī studiju virzienu un augstākās izglītības iestāžu akreditācijas praktisko norisi.

Apmācību laikā ekspertiem tika sniegts teorētisks ieskats par akreditācijas un licencēšanas procesu, ESG 2015 un to pielietojumu novērtēšanas procesā, kā arī ekspertu darba principiem. Apmācību ietvaros pieredzē dalījās Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centra (SKVC) direktore un eksperti, kas jau ir piedalījušies studiju virzienu novērtēšanas procesā. Seminārā piedalījās 81 dalībnieks, tai skaitā 14 Latvijas Studentu apvienības deleģētie pārstāvji un 10 Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētie pārstāvji.

2017. gada 4., 5. un 6. oktobrī notika praktiskās apmācības “Studiju virzienu kvalitātes novērtēšanas praktiskie aspekti”, uz kuru tika aicināti eksperti, kas guvuši teorētisku ieskatu kvalitātes novērtēšanas procesos. Apmācību norise tika organizēta grupās. Apmācību noslēgumā eksperti saņēma sertifikātus. 

10.10.2017.


Akadēmiskās informācijas centrs kļuvis par Eiropas akreditācijas konsorcija biedru (09.10.2017.)

Ikgadējais Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru seminārs (18.09.2017.)

Aptauja par studentcentrētas izglītības pieejas īstenošanu Latvijas augstskolās un koledžās (06.09.2017.)

Sagatavots Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015) tulkojums latviešu valodā (13.06.2017.)

ESF projekta “Atbalsts EQAR izvirzīto aģentūru prasību izpildei” ietvaros organizētās pilotakreditācijas ir noslēgušās (31.05.2017.)

Ekspertu apmācības (30.05.2017.)

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros septiņās augstākās izglītības iestādēs ir noslēgušās pilotakreditācijas (11.05.2017.)

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros piecās augstākās izglītības iestādēs ir noslēgušās pilotakreditācijas (13.04.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (21.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (15.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februāri turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (08.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir uzsācis pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (31.01.2017.)

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās (21.12.2016.)

Arvien lielāka nozīme tiek pievērsta augstākās izglītības iestāžu iekšējai kvalitātes nodrošināšanai (07.12.2016.)

Seminārs “Studentcentrētas izglītības pieejas koncepts Eiropas Standartos un vadlīnijās (ESG-2015)” (06.10.2016.)

Kopš 2016. gada maija Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir CEENQA biedrs (05.08.2016.)