Aktualitātes


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

AIKA ir jauna vizuālā identitāte!

Ņemot vērā Akadēmiskās informācijas centra (AIC) un tā departamenta – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) attīstību starptautiskā vidē, AIKA ir izstrādāta jauna vizuālā identitāte.

Kā atzīst vadošie Eiropas augstākās izglītības eksperti – Latvija pēdējo gadu laikā ir sasniegusi jaunus panākumus augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā, to apliecina arī AIKA kļūšana par ENQA un EQAR biedru. Tādējādi pārliecinot AIC, ka ir nepieciešamas arī mūsdienu prasībām atbilstošas pārmaiņas AIKA vizuālajam tēlam.


“AIKA ir izstrādāts jauns logotips, kas ir veidots no aģentūras nosaukuma abreviatūras, un “i” burta vietā tiek attēlota stilizēta bāka, kas rada asociācijas ar aģentūras darbību. AIKA logotipa zilā krāsa simbolizē aģentūras uzticamību, pastāvību un apņēmību. Jaunā vizuālā identitāte ir realizēta jau AIKA jaunajā mājaslapā un tiek iestrādāta AIKA vizuālajos materiālos,” informē AIKA vadītāja vietniece Jolanta Silka.

AIKA jaunā mājaslapa – www.aika.lv


Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) ir AIC departaments, kas pēdējo četru gadu laikā ir nodrošinājis ne tikai augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu, bet arī kvalitātes pilnveidi, semināru un konferenču organizēšanu, iesaistot visas ieinteresētās puses, kā arī veicis starptautisko pieredzes apmaiņu, lai varētu pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un aģentūras darbu. AIKA ir ENQA un EQAR biedrs un tas sniedz lielu motivāciju virzīties uz priekšu, attīstot dialogu ar augstskolām, studentiem un nozaru speciālistiem un nodrošinot Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju.

AIKA savu darbību sāka 2015. gada 1. jūlijā kā Akadēmiskās informācijas centra (AIC) aģentūra. AIKA kompetencē ir augstākās izglītības iestāžu, studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi.

Vizuālā identitāte un mājaslapa ir izstrādāta un pilnveidota Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros.


13.06.2019.

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā ir sasniegta jauna pakāpe! (28.05.2019.)

Seminārs AII “Kvalitātes novērtēšanas vadlīnijas, metodika un e-platforma” (18.04.2019.)

Informatīvi un metodiski materiāli (30.01.2019.)

Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra iekļauta Eiropas uzticamo kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrā (EQAR) (13.12.2018.)

Seminārs “Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana: izaicinājumi un pieredze” (22.11.2018.)

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Komunikācijas stratēģija 2018. - 2020. gadam (28.09.2018.)

Seminārs “Stratēģiskās partnerības loma augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanai” (27.09.2018.)

AIKA/AIC kļūst par pilntiesīgu ENQA biedru (26.07.2018.)

CEENQA valdē ievēlēta Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (08.06.2018.)

Akadēmiskā informācijas centra seminārs „Pārmaiņu virzieni Eiropas augstākās izglītības telpā” (05.06.2018.)

Akadēmiskās informācijas centrs turpina ekspertu mācības par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu (02.05.2018.)

Akadēmiskās informācijas centra seminārs "Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā" (27.02.2018.)

Informatīvi analītisks ziņojums "Studentcentrētas izglītības pieeja augstskolās / koledžās Latvijā" (01.02.2018.)

Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepcija (17.01.2018.)

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Kvalitātes vadības rokasgrāmata (05.01.2018.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros ir izstrādājis sešas vadlīnijas (22.12.2017.)

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts” (13.12.2017.)

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Tendences studiju programmu pilnveidē” (10.11.2017.)

Lietuvas SKVC dalās pieredzē par aģentūras ārējās kvalitātes novērtēšanu (09.11.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros organizē ekspertu apmācības par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu (10.10.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs kļuvis par Eiropas akreditācijas konsorcija biedru (09.10.2017.)

Ikgadējais Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru seminārs (18.09.2017.)

Aptauja par studentcentrētas izglītības pieejas īstenošanu Latvijas augstskolās un koledžās (06.09.2017.)

Sagatavots Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015) tulkojums latviešu valodā (13.06.2017.)

ESF projekta “Atbalsts EQAR izvirzīto aģentūru prasību izpildei” ietvaros organizētās pilotakreditācijas ir noslēgušās (31.05.2017.)

Ekspertu apmācības (30.05.2017.)

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros septiņās augstākās izglītības iestādēs ir noslēgušās pilotakreditācijas (11.05.2017.)

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros piecās augstākās izglītības iestādēs ir noslēgušās pilotakreditācijas (13.04.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (21.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (15.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februāri turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (08.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir uzsācis pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (31.01.2017.)

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās (21.12.2016.)

Arvien lielāka nozīme tiek pievērsta augstākās izglītības iestāžu iekšējai kvalitātes nodrošināšanai (07.12.2016.)

Seminārs “Studentcentrētas izglītības pieejas koncepts Eiropas Standartos un vadlīnijās (ESG-2015)” (06.10.2016.)

Kopš 2016. gada maija Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir CEENQA biedrs (05.08.2016.)


<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>