Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv 

LIREQA projekts

LIREQA projekts: sasaistot akadēmisko atzīšanu un kvalitātes nodrošināšanu

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Erasmus + programmas (3.pamatdarbība: atbalsts politikas reformai) iniciatīvu politikas inovācijai, sniedzot atbalstu sadarbības projektiem, kas vērsti uz tālāku sadarbību politikas attīstības un Eiropas politikas jautājumos, ko vada augsta līmeņa organizācijas un valsts iestādes, lai stimulētu inovācijas politiku un sagatavotu to ieviešanu. 

Projekta mērķis ir veicināt taisnīgu kvalifikāciju atzīšanu, izstrādājot ieteikumus akadēmiskās atzīšanas sasaistei ar iekšējo un ārējo kvalitātes nodrošināšanu. Šī projekta rezultāti ir saistīti ar pārskatīto Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā (ESG) ieviešanu, ko apstiprinājuši Izglītības ministri Erevānā, 2015.gada maijā un kura ietver skaidru redzējumu institucionālās atzīšanas savienošanai ar Lisabonas atzīšanas konvencijas (LRC) principiem un sadarbības veicināšanai ar citām iestādēm, kvalitātes nodrošināšanas aģentūrām, nacionālajiem ENIC/NARIC centriem.


Projekta aktivitātes ir:  

  • avotu izpēte un aptauju veikšana ENIC/NARIC centru, Kvalitātes aģentūru, Augstāko izglītības iestāžu ietvaros par pašreizējo situāciju un nākotnes redzējumu;
  • ieteikumu izstrāde, lai nodrošinātu taisnīgu kvalifikāciju atzīšanu caur kvalitātes nodrošināšanas mehānismiem;
  • projekta rezultātu apstiprināšana un izplatīšana ENIC/NARIC centru, Kvalitātes aģentūru, Augstākās izglītības iestāžu ietvaros.

 

Projekts atbalstīs Eiropas dimensiju kvalifikāciju atzīšanā un sniegs atbalstu atzīšanas politikas attīstības veicināšanā saskaņā ar Eiropas darba kārtību, lai veidotu salīdzinošo novērtēšanu, labās prakses piemērus, veicinātu sadarbību starp tīkla partneriem atzīšanas jomā, nodrošinātu saskaņotību un sadarbību ar citiem partneriem un tīkliem saistītās jomās.


Projekta mērķi:

  1. Apzināt pašreizējo situāciju un noskaidrot nākotnes redzējumu un iespējas uzlabojumiem no galvenajām iesaistītajām pusēm (ENIC/NARIC centri, Kvalitātes aģentūras, Augstākās izglītības iestādes);
  2. Izveidot ieteikumu kopumu, lai risinātu godīgas kvalifikāciju atzīšanas problēmas caur ārējo un iekšējo kvalitātes nodrošināšanu;
  3. Celt ENIC/NARIC centru, Kvalitātes aģentūru un Augstākās izglītības iestāžu kapacitāti.

 

Projekta partneri:

  • NARIC centri: SKVC (koordinatori, LT), AIC (LV), EP-Nuffic (NL), NOKUT (NO);
  • Kvalitātes aģentūras: CTI (FR), ANECA (ES), AQU Catalunya (ES);
  • Tīkli: Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA);
  • Konsultatīvā padome: Lisabonas Konvencijas starpvaldību komitejas (LRC) prezidents; Eiropas Studentu apvienības (ESU) pārstāvis; augstākās izglītības iestāžu pārstāvis no Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA); ārējais eksperts, NARIC konsultatīvās padomes bijušais pārstāvis.

 

Projekta īstenošanas periods: 2016.gada 1.decembris – 2018.gada 30.novembris.


Plašāka informācija:

Aurelija Valeikienė, Projekta vadītāja

Tālr.(+370-5) 210 54 02

aurelija.valeikiene@skvc.lt


Birutė Noreikaitė, Projekta administratore

Tel. (+370 5) 205 33 20

birute.noreikaite@skvc.lt


Projekta kontaktpersonas AIC:

Gunta Kinta, Projektu departamenta vadītāja, (+371) 67210166, gunta@aic.lv

Ināra Dunska, Akadēmiskās atzīšanas departamenta vadītāja vietniece, (+371) 67358237, inara@aic.lv

Asnate Kažoka, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras eksperte, (+371) 67225155, asnate.kazoka@aic.lv<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>