OCTRA projekts


OCTRA projekts „Tiešsaistes kursu katalogi un datubāzes caurredzamībai un atzīšanai”  


Projekta īstenošanas periods: 2020.gada 1.oktobris – 2022.gada 30.septembris 

Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas ENIC/NARIC īsteno projektu OCTRA - Tiešsaistes kursu katalogi un datubāzes caurredzamībai un atzīšanai (Online course catalogues and databases for transparency and recognition) Erasmus + programmas, K3 aktivitātes: „Atbalsts politikas reformai” ietvaros.

Mērķis: veicināt dialogu ar augstākās izglītības iestādēm (AII), vienoties par kursu kataloga veidni un uzlabot nacionālās kvalifikāciju datubāzes un reģistrus (NKD), kas veicinātu strukturētu un caurredzamu AII kvalifikāciju mācīšanās rezultātu atspoguļošanu, tādejādi veicinot automātisku atzīšanu.

Uzdevums: izstrādāt vienotas vadlīnijas un ieteikumus kursu kataloga izstrādei:
   
 • kā palīglīdzekli AI iestādēm, lai uzlabotu vai veidotu vienveidīgas un konsekventus kursu katalogus, kas atbilst NKD (ja tāda ir);
 • par NKD atbildīgajai iestādes datubāžu un reģistru satura pilnveidošanai, lai tās/tie būtu lietderīgs diplomu atzinējiem.

Projekta aktivitātes:
 1. Informācijas izpēte – esošās situācijas izpēte NARIC un ENIC partnervalstīs par AIII un NKD kursu katalogiem.
 2. Padziļināta “ECTS lietotāju rokasgrāmata” (2015.; vadlīnijas un ieteikumi AII un NARIC, par tiešsaistes kursu katalogiem un NKD) izpēte – lai smeltos idejas nepieciešamajiem tiešsaistes rīku uzlabojumiem.
 3. Pieredzes apmaiņas mācību semināri, kuros ar ieinteresētajām pusēm apspriest vadlīnijas un ieteikumus.
 4. Nacionālas AII darba grupas – iepazīstināt ar vadlīnijām un ieteikumiem AII pārstāvjus partnervalstīs.
 5. Starptautiska konference.

Projekta partneri:
 • Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas ENIC/NARIC
 • Bulgārijas ENIC/NARIC
 • Igaunijas ENIC/NARIC
 • Horvātijas ENIC/NARIC
 • Polijas ENIC/NARIC
 • Bosnijas un Hercegovinas ENIC
 • Krievijas ENIC
 • Banku Augstskola (Latvija)<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>