Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

 
QUATREC-2 projekts


QUATREC-2 projekts „Kvalifikāciju salīdzināšana uzticamai atzīšanai”  


Projekta īstenošanas periods: 2020.gada 1.oktobris – 2022.gada 30.septembris 

Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas ENIC/NARIC īsteno projektu QUATREC-2- Kvalifikāciju salīdzināšana uzticamai atzīšanai (Comparing qualifications for reliable recognition) Erasmus + programmas, K3 aktivitātes: „Atbalsts politikas reformai” ietvaros.

Mērķis: veicināt mācīšanās rezultātu efektīvu izmantošanu diplomu izvērtēšanā kā augstākās izglītības iestādēs (AII) un darba devēju vidū, lai atbalstītu godīgu atzīšanu.

Uzdevums: pamatojoties uz iepriekšējiem QUATREC projekta secinājumiem un ieteikumiem, izstrādāt un izmēģināt metodiku mācīšanās rezultātu izmantošanai diplomu izvērtēšanā.

Projekta aktivitātes:
 1. Veikt projektu partnervalstu esošo metodikas par mācīšanās rezultātu izpēti un identificēt labās prakses piemērus.
 2. Izstrādāt metodiku mācīšanās rezultātu veidošanai un salīdzināšanai, lai, pamatojoties uz informācijas izpēti un iepriekšējiem QUATREC secinājumiem, nodrošinātu uzticamu kvalifikācijas atzīšanu.
 3. Pieredzes apmaiņas mācību pasākumu organizēšana, metodikas izmēģināšanai.
 4. Organizēt nacionālas darba grupas mērķgrupām (AII un darba devējiem), lai iepazīstinātu ar metodiku.
 5. Izplatīt projekta rezultātus un produktus.

Projekta partneri:
 • Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas ENIC/NARIC (koordinators), Latvija
 • Nacionālais informācijas un dokumentācijas centrs (NACID) – Bulgārijas ENIC/NARIC centrs, Bulgārija
 • Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs – Lietuvas ENIC/NARIC (SKVC)
 • Diplomu atzīšanas un ekvivalences nacionālais centrs – Rumānijas ENIC/NARIC
 • UK NARIC centrs, Apvienotā Karaliste
 • Nacionālais akadēmiskās atzīšanas un mobilitātes informācijas centrs (ARMENIC), Armēnija
 • Vītauta Dižā Universitāte – Starptautiskās sadarbības departaments (VMU), Lietuva
 • Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK)