Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv


QUATREC projekts

QUATREC - Kvalifikāciju salīdzināšana uzticamai atzīšanai 


Projekta numurs: 595635-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA3-NARIC

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 1. marts – 2020. gada 29. februāris

Erasmus + programmas, K3 aktivitātes:„Atbalsts politikas reformai” ietvaros Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas ENIC/NARIC īsteno projektu. 

Mērķis: Sekmēt mācīšanās rezultātu izmantošanu diplomatzīšanā, lai uzlabotu atzīšanas praksi saskaņā ar esošajām un jaunajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām.

Uzdevums: Veikt kvalifikāciju un to mācīšanās rezultātu horizontālo salīdzināšanu un meklēt, vai viena līmeņa kvalifikācijas mācīšanās rezultāti ir būtiski atšķirīgi un vai kvalifikācijas ir salīdzināmas. 

Projekta aktivitātes:
  • Informācijas vākšana un apkopošana par valsts augstākās izglītības sistēmām, nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūrām, konkrētu bakalaura un maģistra līmeņa kvalifikāciju, atzīšanas praksēm.
  • Salīdzinošā pētījuma metodoloģijas izstrāde.
  • Diskusijas par kvalifikāciju horizontālā salīdzinājuma rezultātiem un to salīdzināšanu – līdzībām un atšķirībām.
  • Priekšlikumu sagatavošana par kvalifikācijas sistēmu efektīvu izmantošanu un mācību rezultātu atzīšanu.
  • Rezultātu izplatīšana, izmantojot projekta partneru mājaslapas, starptautisko konferenci un ENIC/NARIC sanāksmes.
Projekta partneri:
  • Akadēmiskās informācijas centrs (koordinators), Latvija
  • UK NARIC centrs, Apvienotā Karaliste
  • Nacionālais informācijas un dokumentācijas centrs (NACID) – Bulgārijas ENIC/NARIC centrs, Bulgārija
  • Arhimēda fonds – Igaunijas ENIC/NARIC, Igaunija 
  • Nacionālais akadēmiskās atzīšanas un mobilitātes informācijas centrs (ARMENIC), Armēnija