Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 18.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

QUATREC projekts

QUATREC - Kvalifikāciju salīdzināšana uzticamai atzīšanai 


Projekta numurs: 595635-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA3-NARIC

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 1. marts – 2020. gada 29. februāris

Erasmus + programmas, K3 aktivitātes:„Atbalsts politikas reformai” ietvaros Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas ENIC/NARIC īsteno projektu. 

Mērķis: Sekmēt mācīšanās rezultātu izmantošanu diplomatzīšanā, lai uzlabotu atzīšanas praksi saskaņā ar esošajām un jaunajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām.

Uzdevums: Veikt kvalifikāciju un to mācīšanās rezultātu horizontālo salīdzināšanu un meklēt, vai viena līmeņa kvalifikācijas mācīšanās rezultāti ir būtiski atšķirīgi un vai kvalifikācijas ir salīdzināmas. 

Projekta aktivitātes:
  • Informācijas vākšana un apkopošana par valsts augstākās izglītības sistēmām, nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūrām, konkrētu bakalaura un maģistra līmeņa kvalifikāciju, atzīšanas praksēm.
  • Salīdzinošā pētījuma metodoloģijas izstrāde.
  • Diskusijas par kvalifikāciju horizontālā salīdzinājuma rezultātiem un to salīdzināšanu – līdzībām un atšķirībām.
  • Priekšlikumu sagatavošana par kvalifikācijas sistēmu efektīvu izmantošanu un mācīšanās rezultātu atzīšanu.
  • Rezultātu izplatīšana, izmantojot projekta partneru mājaslapas, starptautisko konferenci un ENIC/NARIC sanāksmes.
Projekta partneri:
  • Akadēmiskās informācijas centrs (koordinators), Latvija
  • UK NARIC centrs, Apvienotā Karaliste
  • Nacionālais informācijas un dokumentācijas centrs (NACID) – Bulgārijas ENIC/NARIC centrs, Bulgārija
  • Arhimēda fonds – Igaunijas ENIC/NARIC, Igaunija 
  • Nacionālais akadēmiskās atzīšanas un mobilitātes informācijas centrs (ARMENIC), Armēnija 

 <script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>