SeARcH ENGINE projekts


SeARcH ENGINE projekts „Izglītības un atpazīstamības stiprināšanas kampaņa automātiskajai atzīšanai augstākās izglītības iestādēs”  


Projekta īstenošanas periods: 2020. – 2022.gads 

Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas ENIC/NARIC piedalās projektā SeARcH ENGINE - Izglītības un atpazīstamības stiprināšanas kampaņa automātiskajai atzīšanai augstākās izglītības iestādēs (Strengthening Educational and Awareness Campaign in Automatic Recognition for Higher Education Institutions - Engage-Inform-Implement) Erasmus + programmas, K3 aktivitātes: „Atbalsts politikas reformai” ietvaros.

Mērķis: stiprināt un veicināt komunikāciju par automātisko atzīšanu, lai sniegtu iespēju NARIC centriem mērķēti pievērsties automātiskas augstākās izglītības atzīšanas atpazīstamības un efektivitātes veicināšanai un zināšanu izplatīšanai par izglītības un kvalifikācijas sistēmām Eiropas Savienībā.

Uzdevums: palīdzēt ES dalībvalstīm īstenot un veikt EEA mērķu un Boloņas principu ieviešanas noteiktās saistības.

Projekta aktivitātes:
  1. Informācijas kampaņa, kas veicinās automātiskās atzīšanas atpazīstamību ekspertu un studentu vidū.
  2. Semināri un vebināri, kuri tiks ierakstīti un būs pieejami tiešsaistē.
  3. Tiešsaistes instrukcijas par atzīšanas politiku ES.
  4. Vadlīnijas par ārvalstu izglītības atzīšanu austākās izglītības iestādēm un ministrijām, kā arī citām ieinteresētajām personām – situācijas izpēte 1 valstī (case-study).

Projekta partneri:
  • Čehijas NARIC – koordinators
  • Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas ENIC/NARIC
  • Itālijas NARIC CIMEA
  • Nīderlandes NARIC – konsultatīva loma
  • Čehijas Izglītības starptautiskās sadarbības centrs – administrēšana un tehniskais atbalsts