Trešo valstu izglītības sistēmas

Trešo valstu izglītības sistēmas, informatīvie resursi, izglītības dokumentu paraugi un statistika


Gan Eiropas, gan Latvijas augstākās izglītības iestādes aizvien vairāk iesaistās izglītības internacionalizācijā, kopīgo programmu ieviešanā, studentu mobilitātes palielināšanā un studentu piesaistē no trešajām pasaules valstīm. Lai piesaistītu studentus no trešajām valstīm, būtisks nosacījums ir šo valstu izglītības dokumentu atzīšana. Šis informācijas apkopojums ir domāts Latvijas augstskolām un arī darba devējiem, lai nodrošinātu ar informāciju par attiecīgo valstu izglītības sistēmām, vērtēšanas sistēmām, interneta vietnēm, izglītības dokumentu paraugiem un to atzīšanu. Apkopojot iesniegto dokumentu statistiku par vairākiem gadiem, augstskolu interesi par izglītības tirgiem trešajās pasaules valstīs, Latvijas Republikas sadarbību ar Āzijas un ASEM valstīm, tika izvēlētas sekojošas valstis: bijušās Padomju Savienības republikas – Baltkrievija, Gruzija, Krievija, Ukraina un Uzbekistāna, Āzijas valstis – Indija, Nepāla, Pakistāna, Šrilanka un Āfrikas valstis – Ēģipte, Kamerūna, Nigērija.

<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>