TWINNING BiH projekts

Twinning BiH „Institucionālās kapacitātes stiprināšana kvalifikāciju atzīšanai augstākajā izglītībā”


Projekta numurs: BA 16 IPA OT 01 18

Projekta īstenošanas periods: 2018.gada 5. septembris – 2019.gada 6. decembris

Mērķis: 

  • Uzlabot studentu, akadēmiskā personāla un darbaspēka mobilitāti Bosnijā un Hercegovinā, pilnveidojot ārvalstu augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar Lisabonas atzīšanas konvenciju (LAK) un tās papilddokumentiem.
  • Uzlabot un attīstīt cilvēkresursus un institucionālās spējas ārvalstu augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanai Bosnijā un Hercegovinā.

Uzdevumi: 

  • Veicināt atzīšanas sistēmas uzlabošanu augstākās izglītības iestādēs un nodarbinātības sektorā.  
  • Veicināt ārvalstu kvalifikāciju atzīšanas procedūru izstrādi saskaņā ar LAK.
  • Veicināt spēju veidošanu par ārvalstu kvalifikāciju un ārvalstīs apgūtu studiju periodu atzīšanu turpmākai izglītībai un nodarbinātībai.

Projekta partneri:
  • Zinātnes un izglītības ministrija (koordinators) – Horvātija
  • Informācijas un kvalifikāciju atzīšanas centrs augstākajā izglītībā – Bosnija un Hercegovina
  • Akadēmiskās informācijas centrs – Latvja
  • Starptautiskais pedagoģisko studiju centrs (CIEP) – Francija 

  


<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>