Informācija šajā lapā varētu būt novecojusi.
Precīzu informāciju varat iegūt www.aic.lv

 

 

Latviešu valodā
In Latvian 

 

In English
Angļu valodā

Sveicināti Latvijas Akadēmiskās informācijas centra
Ārvalstu kvalifikāciju atzīšanas lapā!

Akadēmiskās Informācijas centrs, Brīvības ielā 33, Rīgā, LV-1010,
 tel. 67225155,  fax. 67221006, e-mail: diplomi@aic.lv

Šī lapa būs jums noderīga:

  • ja jūsu izglītība iegūta ārzemēs (īpaši Eiropas savienības valstīs) un tā jāatzīst darbam vai tālākām studijām Latvijā,
  • ja jūs esat pilntiesīgs profesionālis  Latvijā un vēlaties strādāt Eiropas savienības dalībvalstīs,
  • ja jūsu izglītība iegūta Latvijā un tā jāatzīst tālākām studijām ārzemēs

Īsi par ārvalstīs iegūtas izglītības atzīšanu Latvijā (skatīt 2005. gada materiālu)

Šī Interneta lapa ir sagatavota ar Nīderlandes valdības Matra programmas  atbalstu un tās saturs sagatavots Nīderlandes-Latvijas un Somijas-Latvijas divpusējās sadarbības projektos diplomatzīšanas jomā

                               LATV.gif (874 bytes)skatīt lapu
 

 

 

Welcome to the Recognition of Foreign qualifications webpage maintained by Latvian Academic Information centre!

Academic Information Centre, Brivibas iela 33, LV-1010 Riga, Latvia
 tel.+371- 67225155,  fax. +371-67221006, e-mail: diplomi@aic.lv

 

Here you will find useful information:

  • if you are a professional from another country (and especifically if you come from an EU country) and you want to get recognition for working in Latvia,
  • if you are a professional in Latvia and you want to pursue your profession in the EU member states;
  • if you have a Latvian degree/diploma  and want to get it  recognised for further studies aboroad

Recognition of foreign academic and professional qualifications in Latvia in brief (see information sheet of 2005)

This webpage was created with the support of the Matra  programme of the Dutch government and its contents were prepared in terms of Dutch-Latvian and Finnish-Latvian bilateral projects in the field of recognition of qualifications

Eflag.gif (156 bytes)continue