Atpakaļ uz "Pārmaiņas augstākajā izgl."

Programma

Secinājumi


Prezentācijas:
   A.Rauhvargers
   M.Bergs

Materiāls par
 Dāniju 1 2
 Igauniju
 Lietuvu
 Norvēģiju 1 2
 Somiju
 Zviedriju

in English

 in English

Ziņojums "Latvija Boloņas procesā"
 latviešu valodā   angļu valodā

4. decembrī plkst. 13.00-17.30 
Latvijas universitātes Lielajā aulā notika 

Starptautiska konference 
„ Latvija  Boloņas procesā*”

Konferenci rīkoja      Rektoru padome un Akadēmiskās informācijas centrs,
 To atbalstīja                
Somijas- Latvijas divpusējais projekts diplomu atzīšanā.

Uzrunu teica              Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Konferences mērķi bija:

·         izvērtēt Latvijā Boloņas procesā paveikto, lai sagatavotu Latvijas ziņojumu par Boloņas procesā paveikto pirms gaidāmās  Eiropas ministru konferences Berlīnē;

·         konstatēt, kādos virzienos nepieciešams aktivizēt tālāko darbību

Piedalījās  pāri par 160 dalībnieku:

no Latvijas  - augstskolu vadība, studentu pārstāvji, Izglītības un Zinātnes ministrija, Augstākās Izglītības padome un citi interesenti
 
no ārvalstīm - pārstāvji no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm:

- pašreizējais Boloņas procesa starptautiskās vadības grupas priekšsēdētājs pārstāvis Mogens Bergs (Dānija), kurš konferencē uzstājās ar referātu,

- Ziemeļvalstu Rektoru padomju sadarbības koordinators Larss Ekholms (Zviedrija), kurš pēc konferences ar Latvijas pārstāvjiem apsprieda Ziemeļvalstu un Latvijas augstskolu tālākās sadarbības iespējas,

- Somijas pārstāve Boloņas procesa starptautiskajā vadības grupā Anita Lehikoinena, Somijas – Latvijas projekta vadītājas  Karita Blomkvista un Paula Mattila.

- no Igaunijas piedalījās Igaunijas pārstāve Boloņas procesa vadībās grupā Heli Aru, Rektoru padomes ģenerālsekretārs Mati Laidmetss un diplomatzīšanas centra direktors Gunars Vahts,

- Lietuvu pārstāvēja Prof. Vytautas Ostaševičius (Rektoru padome),  Darius Tamošiunas  (diplomatzīšanas centrs) un Raminta Tamošiuniene (izglītības un zinātnes ministrija).

Konferencē ar  referātiem uzstājās
Rektoru padomes ģenerālsekretārs Andrejs Rauhvargers
un
Boloņas procesa starptautiskās darba grupas priekšsēdētājs
Mogens Bergs,
pēc tam notika diskusija, kuru vadīja LU rektors I.Lācis un RSU rektors J.Vētra.

Noslēguma daļā notika viesu paneļdiskusija, kurā ārzemju kolēģi analizēja Boloņas procesa virzību Latvijā un savās valstīs.

Konference pieņēma sagatavoto secinājumu projektu par pamatu ziņojuma „Latvija Boloņas procesā” sagatavošanai.

Konferences noslēguma ziņojums būs pieejams 
2003. gada janvāra beigās

------------------------------------

* Boloņas procesam vārdu devusi 29  valstu izglītības ministru 1999. gadā Boloņā  parakstītā deklarācija, kura paredz līdz 2010. gadam Eiropā izveidot vienotu augstākās izglītības telpu.
Vienotās augstākās izglītības telpas veidošanas cēloņi ir divi:

1) Eiropas integrācija un ES paplašināšanās – veidojoties kopējam darba tirgum nepieciešams, lai valstis varētu saprast  cita citas izglītības sistēmas un piešķiros grādus/ diplomus

2)  nepieciešamība uzlabot Eiropas augstākās izglītības konkurētspēju pasaulē.

 Boloņas deklarācija paredz grādu un kvalifikāciju sistēmu saskaņošanu, visā  Eiropā pārejot uz bakalaura un maģistra līmeņiem un paredzot, ka jau bakalaura līmeņa absolventiem jābūt nodarbināmiem Eiropas darba tirgū, pasākumus, lai valstis labāk izprastu cita citas izglītības sistēmas, tādējādi atvieglojot diplomu savstarpēju atzīšanu, Eiropas mēroga sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā, kopīgu grādu veidošanu Eiropas augstskolu starpā un virkni citu pasākumu.