Latvijas Rektoru padome

Sekretariāts:
ADRESE: Raiņa bulv. 19, LV-1586, Rīga, LATVIJA
TELEFONS: +371-7-034368 (ģenerālsekretārs)  +371-7034338 (sekretāre)
FAKSS: +371-7-243091
E-PASTS: rp@lanet.lv; andrejs.rauhvargers@aic.lv 
http://www.aic.lv/rp

Rektoru adreses

Rektoru Padomes sēdes

Boloņas procesa informācija

Derīgas saites Latvijā un pasaulē

Jaunumi!

  Eflag.gif (156 bytes) To English page 

Nākošā Rektoru padomes sēde 22. aprīlī,
skat. darba kārtību un dokumentus

 

 

28. janvārī  notikušā semināra "Kvalifikāciju ietvarstruktūras"  materiāli:
1)
Darba grupas priekšlikumi Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai
(skat arī literatūras norādes/saites beigās)

2) Materiāli angļu valodā: Eiropas darba grupas ziņojums (jan 2005)
                     materiāls "Kvalifikāciju struktūras Eiropā" (2003)

 

 

 


Prof. I. Muižnieka prezentācija par Augstākās izglītības likuma koncepciju
(prezentēta Rektoru padomes sēdē 7. janvārī)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.g 18-19. sept.  Boloņas procesa Ministru konference Berlīnē -
                    Ministru komunikē
latviski   angliski
                    A.Rauhvargera raksts par Berlīnes konferenci
                    A.Rauhvargera prezentācija RP 26. septembra sēdē

 

 

Latvija
LR normatīvie akti izglītībā
Dokumenti Diploma pielikumu sagatavošanai

Ārējā sadarbība
Eiropas universitāšu asociācija

Boloņas process un Latvija
(saite uz plašu informāciju par Boloņas procesu) 
       RP dalībnieki par Salamankas akadēmiskao saietu
Baltijas-Ziemeļvalstu rektoru memorands:   latviski    angliski
Lielā universitāšu harta:                                 latviski   
angliski

Informācijas materiāli 
Higher Eduction in Latvia - 2002 - (pieejams arī CD formā)
Grāmata G.Haug, C.Tauch, Tendences un studiju struktūras augstākajā izglītībā (II)
   Latviski !
ATZĪMJU SALĪDZINĀTĀJS
- MsExcel fails, kas ļauj salīdzināt Latvijas atzīmes ar ECTS atzīmēm 

Materiāli no starptautiskiem pasākumiem:
Eiropas padomes seminārs Lisabonā 11-12.apr. 2002
EUA ģenerālā asambleja Roskildē 18-20.apr. 2002

Seminārs Amsterdamā 11-12. martā par kvalitātes nodrošināšanu un akreditāciju:
   a) A.Rauhvargera prezentācija RP sēdē 2002. gada 16. martā
   b) bakalaura un maģistra grādu deskriptori

RP darba grupas izstrādātās 
Rekomedācijas Diploma pielikuma aizpildīšanai

Jaunumi

 

18-19. sept.  Ministru konnference Berlīnē -  Jauns!
                    Ministru komunikē
latviski   angliski
                    A.Rauhvargera raksts par Berlīnes konferenci
                    A.Rauhvargera prezentācija RP 26. septembra sēdē

    Eiropas augstskolu saiets Grācā 2003. gada 29-31. maijā

atpakaļ uz sākumlapu