Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

 
Automātiskā akadēmiskā atzīšana Baltijas valstīs


2019. gada 7. janvārī stājās spēkā IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS, LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR KVALIFIKĀCIJU, KAS SAISTĪTAS AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU, AUTOMĀTISKU AKADĒMISKO ATZĪŠANU.


Šis līgums nosaka, ka Igaunijā un Lietuvā pēc 2019. gada 7. janvāra izdoti izglītības dokumenti tiek atzīti automātiski saskaņā ar līguma pielikumā minēto.

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis  Igaunijas Republika  Latvijas Republika  Lietuvas Republika 
Kvalifikācijas nosaukums Igaunijas kvalifikāciju ietvar-struktūras līmenis  Kvalifikācijas nosaukums Latvijas kvalifikāciju ietvar-struktūras līmenis Kvalifikācijas nosaukums Lietuvas kvalifikāciju ietvar-struktūras līmenis 
4 Gümnaasiumi lõputunnistus;

Kutsekeskhariduse lõputunnistus
 4
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību;

Diploms par profesionālo vidējo izglītību
4 Vidējā izglītība, kas atestēta ar Brandos atestatas   4
6 Rakenduskõrghariduse diplom  6 Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms   6 Profesinis bakalauras   6
6 Bakalaureus;  6 Bakalaura diploms;  6 Bakalauras  6
7 Magister;
Arstikraad;
Hambaarstikraad;
Farmaatsiamagister;
Loomaarstikraad;
Arhitektuurimagister;
Tehnikateaduse
magister;
Haridusteaduse magister
 7 Maģistra diploms;
Profesionālā maģistra diploms;
Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija)
 
 7 Magistras  7
8 Doktor 8 Doktora diploms  8 Mokslo daktaras Meno daktaras  8


 
Ja izglītības dokuments nav minēts pielikumā vai tas ir izdots pirms 2019. gada 7. janvāra, tā akadēmiskā atzīšana notiek Izglītības likuma 11.1 panta noteiktā kārtībā.  


Automātiskā atzīšana attiecas uz atzītiem izglītības dokumentiem. 

Informācija par Lietuvu:

 
Informācija par Igauniju: