Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 18.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

 Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana Latvijā


Kādos gadījumos nepieciešama ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana?

Jums ir ārvalstīs iegūts izglītības dokuments un Jūs vēlaties

  • turpināt iegūt izglītību Latvijā;
  • strādāt nereglamentētā profesijā.

Izglītības dokumenti jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centrā (AIC), ja to pieprasa izglītības iestāde vai darba devējs.

Kādi dokumenti jāiesniedz?

Jums jāuzrāda izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts. Ja nepieciešams, AIC darbinieki var pieprasīt arī dokumentu legalizāciju un tulkojumu. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav ENIC/NARIC tīklā, tad tā legalizācija Dokumentu legalizācijas likuma noteiktajā kārtībā ir obligāta.

Kāda ir akadēmiskās atzīšanas procedūra?

AIC veic izglītības dokumenta ekspertīzi, kurā noskaidro izglītības iestādes statusu mītnes valstī un apgūtās programmas līmeni. AIC izsniedz izziņu par to, kādam Latvijā izsniegtam izglītības dokumentam ārvalstu izglītības dokuments var (ja var) tikt pielīdzināts. Dokumentu maksimālais izskatīšanas termiņš ir četri mēneši.
AIC izziņu ir jāiesniedz Latvijas izglītības iestādei vai darba devējam.

Šī procedūra neattiecas uz Lietuvā un Igaunijā pēc 2019. gada 7. janvāra izdotiem diplomiem. 

Plašāk skatīt šeit 

Kas pieņem lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu?

Pamatojoties uz AIC izziņu, lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu pieņem:

  • Izglītības un zinātnes ministrija - izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē;

  • Augstskola - izglītības turpināšanai augstākās izglītības pakāpē;

  • Darba devējs - darbam nereglamentētā profesijā.

Cik maksā akadēmiskā atzīšana?

Skatīt AIC cenrādi.

Kurš Latvijas likums to reglamentē?

Izglītības likuma 11.1 pants Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšana Latvijā.


<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>