Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv


Boloņas process Latvijā

Boloņas process tika uzsākts 1999.gada 19. jūnijā, kad 29 Eiropas valstu izglītības ministri parakstīja Boloņas deklarāciju. Šobrīd Boloņas procesa dalībvalstu skaits ir pieaudzis līdz 47 valstīm. Ministru parakstītā deklarācija paredzēja, ka Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas (EAIT) veidošana ir jāpabeidz līdz 2010.gadam, un 2010.gada Vīnes ministru konferencē tika paziņots, ka Eiropas vienotā augstākās izglītība telpa ir izveidota.

Ministri arī uzsvēra, ka vēl ir daudz jādara, lai tiktu īstenotai visi paredzētie uzstādījumi:

  • Eiropas augstākās izglītības sistēma ir caurskatāma un savstarpēji viegli izprotama;
  • Tā ir organizēta trīs ciklos – pirmais (bakalaurs), otrais (maģistrs) un trešais (doktors);
  • Grādi/diplomi, kas iegūti kādā Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas daļā, tiek atbilstoši atzīti citās šīs telpas daļās – gan studiju turpināšanai, gan darba tirgum;
  • Studiju beidzēji ir nodarbināmi Eiropas darba tirgū;
  • EAIT ietvaros gan studenti, gan mācībspēki var brīvi pārvietoties un tie šo iespēju aktīvi izmanto.

Boloņas process veicina to, ka augstākā izglītība vairs nav izolēta no mūžizglītības: ārpus studijām iegūtās zināšanas un prasmes tiek izteiktas kredītpunktos, kurus iespējams ieskaitīt grādu/kvalifikāciju vai studiju moduļu apguvei nepieciešamajā studiju kopapjomā. Vienlaicīgi tie, kas izglītību iegūst mūžizglītības ceļā, efektīvi izmanto iespējas apgūt atsevišķus sev nepieciešamus augstākās izglītības programmu moduļus. Līdz ar to Eiropas augstākā izglītība kļūst aizvien pievilcīgāka pasaules mērogā.

Boloņas process Latvijā turpināja jau 1980.-to gadu beigās un 1990.-to gadu sākumā aizsāktās augstākās izglītības reformas. Augstākās izglītības reformas Latvijā zināmā veidā skāra vairumu Boloņas deklarācijas aspektu jau pirms pašas deklarācijas parakstīšanas. Jau 1991.gada Izglītības likums paredzēja bakalaura un maģistra programmu ieviešanu. Šobrīd Latvijas augstskolas praktiski piedāvā Boloņas trīs ciklu programmas.

Vairāk informācijas par Boloņas procesu Latvijā skatīt Boloņas procesa mājas lapā.