http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg
 

Eiropas Augstākās izglītības telpas

  BIBLIOTĒKA

 

Latvijā izveidotā  Eiropas Augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) bibliotēka ir unikāla. Tā ir sākta veidot uzreiz pēc Boloņas procesa uzsākšanās 1999. gadā. Tik pilnīgas  bibliotēkas nav nekur citur Eiropā, jo procesa gaitā, mainoties prezidējošajām valstīm, diemžēl ne visi būtiskie materiāli ir saglabājušies. Dažkārt  nākošie Boloņas procesa sekretariāti ir  atjaunojuši trūkstošo informāciju ar Latvijas palīdzību. 

Bibliotēka  aptver visus Boloņas procesa oficiālos dokumentus, Boloņas procesa politikas veidošanas semināru rezultātus, visus galvenos pētījumos balstītos ziņojumos par Eiropas augstākās  izglītības reformu tēmām. Bibliotēka ir strukturēta gan alfabētiski, gan pa Boloņas procesa darba jomām.

Informācija 01/07/2011-31/12/2013 periodā aktualizēta ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Boloņas procesa nacionālie eksperti, 2011-2013, Latvija” atbalstu

Boloņas procesa bibliotēkas uzturēšanu un atjaunināšanu dažādos laika posmos ir atbalstījuši:

Akadēmiskās informācijas centrs, Rektoru Padome,  Eiropas  Starptautiskās izglītības asociācija (EAIE), Eiropas Padome, Eiropas Komisija (caur projektiem, kurus administrēja Akadēmisko programmu aģentūru un vēlāk Valsts Izglītības attīstības aģentūra).

Prof. Andrejs Rauhvargers,
bibliotēkas iniciators un uzturētājs

 

  Boloņas process Latvijā un informācija latviešu valodā  
  Uz informāciju par Boloņas procesu 2010-2013. gadā  
  Uz informāciju par Boloņas procesu 2009-2010. gadā  
  Uz informāciju par Boloņas procesu 2007.-2009. gadā  
 

 

Informācijas meklēšanai ir izveidotas vairākas iespējas 

   - izmantojot saites katras lapas kreisajā malā,
   - izmantojot
alfabētisko rādītāju,
   - izmantojot
rādītāju pēc Boloņas procesa galvenajām uzdevumu jomām
   - izmantojot
rādītāju pēc notikuma norises vai dokumenta pieņemšanas vietas

 
      

     Par Boloņas procesu īsumā
    
Boloņas procesa pamatdokumenti (saraksts) 
latviešu valodā
    
Boloņas procesa semināri un konferences
    
Ziņojumi, kuri atspoguļo Boloņas procesu

    
Ieviešana Latvijā un latviešu valodā pieejamā informācija

 
     
     
     
     
     

 

 

I
 

 

  

komentārus vai papildus  informāciju sūtīt uz  rp@lanet.lv 

 

 

 
spacer spacer spacer