Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

 
Cenrādis

Akadēmiskās informācijas centra (AIC) pakalpojumu cenrādis, balstoties uz Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumiem Nr. 778:

  • par ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības dokumenta ekspertīzi (viena izziņa) – euro 41,00* (četrdesmit viens euro, 00 centi);
  • par Latvijā iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanu, ja tie iegūti pirms grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanās (viens lēmums) – euro 21,41* (divdesmit viens euro, 41 centi).
* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotas vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.