Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv


Cenrādis

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) informē, ka ar 2015.gada 30. jūliju stājas spēkā Ministru kabineta 2015.gada 14. jūlija noteikumi Nr.409 „Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” (pieņemti 2015.gada 14. jūlijā).

Līdz ar to AIC pakalpojumu cenrādis, sākot ar 2015.gada 3. augustu, ir papildināts ar sekojošiem maksas pakalpojumu veidiem un to cenām:

  • par ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības dokumenta ekspertīzi (viena izziņa) – euro 41,00* (četrdesmit viens euro, 00 centi);
  • par Latvijā iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanu, ja tie iegūti pirms grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanās (viens lēmums) – euro 23,00* (divdesmit trīs euro, 00 centi).

Informējam, ka no 2015.gada 3. augusta pieteikumus no juridiskām un fiziskām personām (pakalpojuma saņēmējs) augstāk minētajiem pakalpojumiem AIC:

  • reģistrēs pieteikumu saņemšanas dienā;
  • izrakstīs rēķinu par pieteikuma izskatīšanu 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pakalpojuma saņēmēja dokumentu iesniegšanas dienas**;
  • uzsāks pieteikuma apstrādi dienā, kad nauda par pakalpojumu tiks ieskaitīta AIC bankas kontā;
  • izskatīs pieteikumu un sniegs atbildi 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pieteikuma apstrādes uzsākšanas dienas.

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotas vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
** Pakalpojuma saņēmēja pieteikums tiek nodots izskatīšanai AIC ar: - pasta sūtījumiem; - personīgu iesniegumu; - kurjerpasta sūtījumiem; - e-pasta sūtījumiem.