Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv


Cenrādis

Akadēmiskās informācijas centra (AIC) pakalpojumu cenrādis, balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 409:

  • par ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības dokumenta ekspertīzi (viena izziņa) – euro 41,00* (četrdesmit viens euro, 00 centi);
  • par Latvijā iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanu, ja tie iegūti pirms grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanās (viens lēmums) – euro 23,00* (divdesmit trīs euro, 00 centi).

Informējam, ka no 2015.gada 3. augusta pieteikumus no juridiskām un fiziskām personām (pakalpojuma saņēmējs) augstāk minētajiem pakalpojumiem AIC:

  • reģistrēs pieteikumu saņemšanas dienā;
  • izrakstīs rēķinu par pieteikuma izskatīšanu 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pakalpojuma saņēmēja dokumentu iesniegšanas dienas**;
  • uzsāks pieteikuma apstrādi dienā, kad nauda par pakalpojumu tiks ieskaitīta AIC bankas kontā;
  • izskatīs pieteikumu un sniegs atbildi 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pieteikuma apstrādes uzsākšanas dienas.

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotas vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
** Pakalpojuma saņēmēja pieteikums tiek nodots izskatīšanai AIC ar: - pasta sūtījumiem; - personīgu iesniegumu; - kurjerpasta sūtījumiem; - e-pasta sūtījumiem.