Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

 
Iepirkumi

Nacionālā Europass centra tīmekļa vietnes risinājuma izstrāde un ieviešana

Identifikācijas Nr.: AIC 2019/4/EK
Paziņojums ievietots: 23.09.2019.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003239385
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Jānis Mārtužs
Tālrunis: +371 29233895
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Nacionālā Europass centra tīmekļa vietnes risinājuma izstrāde un ieviešana.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 07. oktobris, pulksten 13.00, faktiskajā adresē: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Iepirkuma dokumentācija EIS mājas lapā
Latvijas kvalifikāciju datubāzes uzlabojumu un interaktīvā rīka izstrāde

Identifikācijas Nr.: AIC 2019/2/EK
Paziņojums ievietots: 17.05.2019.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003239385
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Aleksandra Ivanova
Tālrunis: +371 29492819
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Latvijas kvalifikāciju datubāzes uzlabojumu izstrāde un interaktīvā rīka izstrāde, izmaiņu un izstrādes garantijas uzturēšana saskaņā ar Nolikumu, kā arī nepieciešamības gadījumā papildu uzlabojumu un papildinājumu veikšana.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 28.maijs, pulksten 13.00, faktiskajā adresē: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Iepirkuma dokumentācija EIS mājas lapā

 


 

E-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izmēģināšana (simulācija)

Identifikācijas Nr.: AIC 2019/1/ESF
Paziņojums ievietots: 02.05.2019.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003239385
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: +371 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: E-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izmēģināšana (simulācija) atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 2019. gada 9.maijs, pulksten 9.00, AIC telpās Dzirnavu ielā 16., 3.stāvā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 17.maijs, pulksten 10.00

Iepirkuma dokumentācija EIS mājas lapāTirgus izpēte "Video izveide par Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru"

Identifikācijas Nr.: b/n
Paziņojums ievietots: 05.12.2018.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003239385
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: +371 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Video izveide par Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 11. decembris, pulksten 10:00

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Nodibinājuma „Akadēmiskās informācijas centrs” iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) tirgus izpētē „Video izveide par augstākās izglītības kvalitātes aģentūru” 2018. gada 13. decembrī izskatīja un novērtēja saņemtos pieteikumus no trim pretendentiem – SIA "LETA", Krišjāņa Pleiko, SIA "HANSAMEDIA".

Iepirkuma komisija nolēma, ka ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums ar kopējo līgumcenu 1450,00 EUR (bez PVN) ir SIA "LETA". 


AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Identifikācijas Nr.: AIC 2018/5
Paziņojums ievietots: 08.06.2018.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003239385
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Antra Ricika
Tālrunis: +371 29277309
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Apdrošināšanas prēmija vienai personai: līdz EUR 426,86

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 19. jūnijs, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: 8.06.2018.

Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 
 • 2. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts 
 • 3. pielikums – Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums  
 • 4. pielikums – Pakalpojumu cenas (vērtēšanas nolūkiem) uz vienas lapas 
 • 5. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa 
 • 6. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Rezultāti

Nodibinājuma „Akadēmiskās informācijas centrs” iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) iepirkumā ar ID Nr. AIC 2018/5 „AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” 2018. gada 04. jūlijā izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no trijiem pretendentiem – Apdrošināšanas akciju sabiedrības „BALTA”, „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS un AAS „BTA Baltic Insurance Company”.

Iepirkuma komisija nolēma, ka iepirkumā „AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” (ID Nr. AIC 2018/5) ar kopējo līgumcenu nepārsniedzot EUR 41 999,00 (bez PVN) slēgt iepirkuma līgumu ar Apdrošināšanas akciju sabiedrības „BALTA”.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 06.07.2018.

 Tirgus izpēte „Informatīvo un metodisko materiālu izstrādes rokasgrāmatas sagatavošana”

Identifikācijas Nr.: b/n

Paziņojums ievietots: 22.05.2018.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: informatīvo un metodisko materiālu izstrādes rokasgrāmatas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai izstrāde.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 28.maijs, pulksten 12.00

Iepirkuma dokumentācija:Iepirkums „Latvijas kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide”

Identifikācijas Nr.: AIC 2018/4/EK

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Latvijas kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide, sistēmas garantijas uzturēšana saskaņā ar Nolikumu, kā arī nepieciešamo uzlabojumu un papildinājumu veikšana.

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2018/4/EK „Latvijas kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide” iepirkuma komisija š.g. 2.martā pieņēma lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA Turn.lv ar līgumcenu 28 710,00 EUR bez PVN par Latvijas kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas risinājuma izstrādi un uzturēšanu garantijas laikā. Uzlabošanas un pilnveidošanas darbu veikšanas stundas likme 20,625 EUR bez PVN.

Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta 21.daļas kārtībā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 21.daļas 3.punktu.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 07.03.2018.


E-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izstrāde, uzturēšana un attīstība

Identifikācijas Nr.: AIC 2018/2/ESF

Paziņojums ievietots: 07.02.2018.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv 

Iepirkuma priekšmets: Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” e-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izstrāde, apmācību par e-platformas lietošanu organizēšana, uzturēšana un attīstība

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 28. februāris, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 07.02.2018.

Iepirkuma dokumentācija:

Jautājumi un atbildes:


Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2018/2/ESF „E-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izstrāde, uzturēšana un attīstība” komisija sniedz iepirkuma ziņojumu (4.04.2018.).

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra atklāta konkursa Nr. AIC 2018/2/ESF „E-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izstrāde, uzturēšana un attīstība” iepirkuma komisija š.g. 27.martā pieņēma lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “ALT RD”, reģistrācijas Nr.40003394227. Līgums noslēgts par līgumcenu - 82 644 EUR bez PVN.

Iepirkuma līgums AIC mājaslapā publicēts 20.04.2018.Iepirkums "Latvijas kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide"

Identifikācijas Nr.: AIC 2018/3/EK

Paziņojums ievietots: 05.02.2018.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv 

Iepirkuma priekšmets: Latvijas kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide, sistēmas garantijas uzturēšana saskaņā ar Nolikumu, kā arī nepieciešamo uzlabojumu un papildinājumu veikšana.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. februāris, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 05.02.2018.

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2018/3/EK „Latvijas kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide” komisija 2018.gada 16. februāra sēdē konstatēja, ka nav iesniegts neviens piedāvājums, tātad iepirkums izbeigts bez rezultāta.

 


E-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izstrāde, uzturēšana un attīstība

Identifikācijas Nr.: AIC 2018/1/ESF

Paziņojums ievietots: 17.01.2018.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv 

Iepirkuma priekšmets: Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” e-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izstrāde, uzturēšana un attīstība

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 7. februāris, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 17.01.2018.

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti:

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2018/1/ESF „Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” e-platformas akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai izstrāde, uzturēšana un attīstība” komisija 2018.gada 2. februāra sēdē pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu (ziņojums), jo bija nepieciešams mainīt piedāvājumu izvēles kritērijus, lai nodrošinātu piedāvājumu objektīvāku izvērtējumu, kā arī precizēt iepirkuma līgumu.


Metu konkurss "Latvijas Kvalifikācijas Datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionālā risinājuma uzlabošana"

Identifikācijas Nr.: AIC 2017/5/EK

Paziņojums ievietots: 27.12.2017.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv 

Iepirkuma priekšmets: Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionalā risinājuma uzlabošana, kas veicama Projektā, saskaņā ar Nolikuma prasībām, un Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu sistēmas uzturēšana, kā arī nepieciešamo uzlabojumu un papildinājumu veikšana sistēmas uzturēšanas laikā

Metu konkursa mērķis: izmantojot radošo sacensību, iegūt labāko un ekonomiski pamatotāko Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionalā risinājuma ideju, kā arī tās īstenošanas piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam „Tehniskā specifikācija”.

Metu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 1. februāris, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 27.12.2017.

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti:

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2017/5/EK Metu konkursa un sarunu procedūras „Latvijas Kvalifikāciju Datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionālā risinājuma uzlabošana” komisija 2018.gada 05. februāra sēdē konstatēja, ka nav iesniegts neviens piedāvājums, tātad iepirkums izbeigts bez rezultāta.


Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepcijas izstrāde

Identifikācijas Nr.: AIC 2017/4/ESF

Paziņojums ievietots: 28.06.2017.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv 

Iepirkuma priekšmets: Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepcijas izstrāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 17. jūlijs, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 28.06.2017.

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti


Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2017/4/ESF „AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES MONITORINGA SISTĒMAS KONCEPCIJAS IZSTRĀDE” iepirkuma komisija š.g. 25.augustā izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no diviem pretendentiem - personu apvienības „Smart Continent LV and LT PS” un SIA "Fidea". 

Iepirkumu komisija nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ar līgumcenu 39 000 EUR bez PVN ir piešķiramas SIA "Fidea".

Iepirkuma līgums AIC mājaslapā publicēts 13.09.2017.

 


AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Identifikācijas Nr.: AIC 2017/3

Paziņojums ievietots: 27.06.2017.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Oļesja Karpoveca
Tālrunis: 67 251155
Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv 

Iepirkuma priekšmets: AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Apdrošināšanas prēmija vienai personai: līdz EUR 426,86

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 10. jūlijs, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 27.06.2017.

Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
 • 2. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts
 • 3. pielikums – Tehniskā specifikācija 
 • 4. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa
 • 5. pielikums – Iepirkuma līguma projekts
 • Lēmums
 • Līgums

 Jautājumi un atbildes:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) iepirkumā ar ID Nr. AIC 2017/3 „AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” 2017. gada 08. augustā izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no četriem pretendentiem - AAS „Balta”, “Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS, AAS „BTA Baltic Insurance Company” un Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle.

Iepirkuma komisija nolēma, ka iepirkumā „AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” ( ID Nr. AIC 2017/3) ar kopējo līgumcenu nepārsniedzot EUR 41 999,00 (bez PVN) slēgt iepirkuma līgumu ar “Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 08.08.2017.

Paziņojums par noslēgtajiem līgumiem IUB mājas lapā publicēts 18.08.2017.Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana "Akadēmiskā informācijas centra" vajadzībām

Identifikācijas Nr.: AIC 2017/2

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv 

Iepirkuma priekšmets: Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana Pasūtītāja vajadzībām 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29. maijs, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 17.05.2017.

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2017/2 „Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" vajadzībām” iepirkuma komisija š.g. 16.jūnijā izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no pieciem pretendentiem - SIA "Amber Line", SIA „Skrivanek Baltic”, SIA „Baltic Translations”, SIA „Interneta Tulkošanas centrs”, SIA "LMI Translations".

Iepirkumu komisija nolēma, ka iepirkumā „Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" vajadzībām” (Nr. AIC 2017/2) ar kopējo līgumcenu nepārsniedzot EUR 41 999,00 (bez PVN) slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "Amber Line".

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 19.06.2017.
Ekspertu piesaiste studiju virziena „Sociālā labklājība” novērtēšanai

Identifikācijas Nr.: AIC 2017/1/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Sociālā labklājība” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2017/1/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „Sociālā labklājība” novērtēšanai” komisija 2017.gada 16.janvārī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Heikki Hiilamo, Rudi Roose, Dace Erkena. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 17.01.2017.

 Ekspertu piesaiste studiju virziena „Transports un pakalpojumi” novērtēšanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/14/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Transports un pakalpojumi” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/14/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „Transports un pakalpojumi” novērtēšanai” komisija 2017.gada 16.janvārī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Giovanny Battista Palmerini, Antonin Pistek, Igors Kabaškins. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 17.01.2017.

 Ekspertu piesaiste studiju virziena „Arhitektūra un būvniecība” novērtēšanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/18/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Arhitektūra un būvniecība” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/18/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „ Arhitektūra un būvniecība” novērtēšanai” komisija 2017.gada 13.janvārī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Spyros Amourgis, Mark Gerard Richardson, Philippe Bouillard. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 16.01.2017.

 Ekspertu piesaiste studiju virziena „Ģeogrāfija un zemes zinātne” novērtēšanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/8/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Ģeogrāfija un zemes zinātne” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/8/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „ Ģeogrāfija un zemes zinātne” novērtēšanai” komisija 2017.gada 13.janvārī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Jacek Puziewicz, Artu Ellmann, Tommi Inkinen. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 16.01.2017.

 Ekspertu piesaiste studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” novērtēšanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/17/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/17/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” novērtēšanai” komisija 2017.gada 9.janvārī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Lewis Purser, Patricia Georgieva, Cathal de Paor. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 11.01.2017.

 Ekspertu piesaiste studiju virziena „Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes” novērtēšanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/15/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/15/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „ Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnes” novērtēšanai” komisija 2017.gada 11.janvārī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Sokratis Katsikas, Blaženka Divjak, Vladislav Fomin. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 11.01.2017.

 Ekspertu piesaiste studiju virziena „Veselības aprūpe” novērtēšanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/16/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Veselības aprūpe” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/16/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „ Veselības aprūpe” novērtēšanai” komisija 2017.gada 9.janvārī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Valerie Lesley Dawson, Andy Gibbs, Pekka Kääpä. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 11.01.2017.

 Ekspertu piesaiste studiju virziena „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmu studijas” novērtēšanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/12/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmu studijas” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/12/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „ Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmu studijas” novērtēšanai” komisija 2017.gada 6.janvārī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Rein Raud, Irina Moore, Lil Reif. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 10.01.2017.

 Ekspertu piesaiste studiju virziena „Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija” novērtēšanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/11/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/11/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „ Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija” novērtēšanai” komisija 2017.gada 6.janvārī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Carmen Fenoll, Jānis Ločs, Anda Prikšāne. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 10.01.2017.

 Ekspertu piesaiste studiju virziena „Arhitektūra un būvniecība” novērtēšanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/9/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Arhitektūra un būvniecība” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/9/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „ Arhitektūra un būvniecība” novērtēšanai” komisija 2017.gada 3.janvārī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Spyros Amourgis, Petras Grecevičius, Dina Suhanova. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 06.01.2017.

 Ekspertu piesaiste studiju virziena „Viesnīcu un restorānu servisa, tūrisma un atpūtas organizācija” novērtēšanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/10/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Viesnīcu un restorānu servisa, tūrisma un atpūtas organizācija” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/10/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „Viesnīcu un restorānu servisa, tūrisma un atpūtas organizācija” novērtēšanai” komisija 2017.gada 3.janvārī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Frank McMahon, Agita Doniņa, Vita Stiģe-Škuškovnika. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 04.01.2017.Ekspertu piesaiste studiju virziena „Ekonomika” novērtēšanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/7/ESF

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006 

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Eksperta pakalpojumu sniegšana studiju virziena „Ekonomika” novērtēšanai

Iepirkuma dokumentācija:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/7/ESF „Ekspertu piesaiste studiju virziena „Ekonomika” novērtēšanai” komisija 2016.gada 27.decembrī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma ir piešķiramas pretendentiem: Alenka Braček Lalić, Tālis Laizāns, Vytautas Juščius. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 1.punkta kārtībā.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 30.12.2016.Mēbeļu iegāde darba vietu aprīkošanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/6

Paziņojums ievietots: 28.09.2016.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006

Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv

Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu iegāde darba vietu aprīkošanai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 10. oktobris, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 28.09.2016.

Iepirkuma dokumentācija:

Līgums:

 

Rezultāti 

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/6 „Mēbeļu iegāde darba vietu aprīkošanai” komisija š.g. 14.oktobrī nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 1. un 2.daļā ir piešķiramas SIA „RITMEKS” ar piedāvājuma līgumcenu 1.daļā 4458,00 euro bez PVN un ar līgumcenu 2.daļā 1431,00 euro bez PVN.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 19.10.2016.

Paziņojums par noslēgtajiem  līgumiem IUB mājas lapā publicēts 7.11.2016.Rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumi

Identifikācijas Nr. AIC 2016/5

Paziņojums ievietots: 24.08.2016.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006


Kontaktpersona: Baiba Sējāne
Tālrunis: 67 251158
Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv


Iepirkuma priekšmets: Rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 5. septembris, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 24.08.2016.

Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1.pielikums „Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums”
 • 2.pielikums „Pieteikums dalībai iepirkumā”
 • 3.pielikums „Finanšu piedāvājums”
 • 4.pielikums „Vispārīgās vienošanās projekts”
 • Vispārīgā vienošanās


Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/5 „Rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumi ” iepirkuma komisija š.g. 26. septembrī izskatīja un novērtēja saņemto piedāvājumu no pieciem pretendentiem - SIA Amber Line, SIA „Skrivanek Baltic”, SIA „AMB Solutions”, SIA „Interneta Tulkošanas centrs”, SIA Medlex Baltics.

Iepirkumu komisija nolēma, ka iepirkumā „ Rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumi ” (Nr. AIC 2016/5) ar kopējo līgumcenu nepārsniedzot EUR 10 000,00 (bez PVN) slēgt vispārīgo vienošanos ar:

 • SIA Amber Line;
 • SIA “Skrivanek Baltic”;
 • SIA “AMB Solutions”;
 • SIA “Interneta Tulkošanas Centrs”.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 26.09.2016.

 


Rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumi

Identifikācijas Nr. AIC 2016/4

Paziņojums ievietots: 16.08.2016.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 251155

Fakss: 67 221006


Kontaktpersona: Baiba Sējāne
Tālrunis: 67 251158
Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv


Iepirkuma priekšmets: Rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 29. augusts, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 16.08.2016.

Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1.pielikums „Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums”
 • 2.pielikums „Pieteikums dalībai iepirkumā”
 • 3.pielikums „Finanšu piedāvājums”
 • 4.pielikums „Vispārīgās vienošanās projekts”


Rezultāti:

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/4 „ Rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumi” komisija 2016.gada 24. augusta sēdē konstatēja, ka ir nepieciešams mainīt pasūtījuma apjomu un izpildes termiņu, tādēļ nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru.

 


Mēbeļu iegāde darba vietu aprīkošanai

Identifikācijas Nr. AIC 2016/3

Paziņojums ievietots: 29.07.2016.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Biroja adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006


Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi.projekts [] aic.lv


Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu iegāde darba vietu aprīkošanai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016.gada 9.augusts, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 29.07.2016.

Iepirkuma dokumentācija:


Jautājumi un atbildes:


Rezultāti

Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” iepirkuma komisija iepirkumam “Mēbeļu iegāde darba vietu aprīkošanai” informē, ka 2016.gada 16.septembrī Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 11.daļu pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu 1. un 2.daļā.

 


AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Identifikācijas Nr. AIC 2016/2

Paziņojums ievietots: 1.07.2016.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006


Kontaktpersona: Anete Markovska
Tālrunis: 67 251149
Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv


Iepirkuma priekšmets: AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Apdrošināšanas prēmija vienai personai: līdz EUR 426,86

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016.gada 15. jūlijs, pulksten 15:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 1.07.2016.


Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
 • 2. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts
 • 3. pielikums – Tehniskā specifikācija
 • 4. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa
 • 5. pielikums – Iepirkuma līguma projekts
 • Lēmums

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/2 „AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” komisija š.g. 21. jūlijā izskatīja un novērtēja saņemto piedāvājumu no trijiem pretendentiem - AAS „Balta”, AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS „Baltikums Vienna Insurance Group".

Iepirkumu komisija nolēma, ka līgums slēdzams ar AAS „BALTA” ar gada apdrošināšanas prēmijas apmēru vienam darbiniekam EUR 421,00 kā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājas lapā publicēts 21.07.2016.

Paziņojums par noslēgto līgumu IUB mājas lapā publicēts 1.08.2016.

Līgums par apdrošināšanuKomandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumi

Identifikācijas Nr. AIC 2016/1

Paziņojums ievietots: 13.06.2016.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Biroja adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006


Kontaktpersona: Līga Neilande
Tālrunis: 29228043
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv


Iepirkuma priekšmets: Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumi

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: līdz EUR 41 999,99&

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016.gada 27. jūnijs, pulksten 15:00 

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 13.06.2016.


Iepirkuma dokumentācija:


Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2016/1 „ Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumi” komisija š.g. 25. augustā nolēma, ka iepirkuma līgums slēdzams ar SIA „Averoja” kā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju. Iepirkuma komisija izskatīja un izvērtēja saņemtos piedāvājumus no 6 pretendentiem – SIA „Averoja”, SIA „Baltatour”, SIA “EXPLAIN”, SIA „Antario", SIA “Sofi Tūre”, SIA “LATVIA TOURS”.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājaslapā publicēts 30.08.2016.

Paziņojums par noslēgto līgumu IUB mājas lapā publicēts 23.09.2016.

Latvijas izglītības kvalifikāciju informācijas sistēmas izveide

Identifikācijas Nr. AIC 2015/20

Paziņojums ievietots: 28.09.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006


Kontaktpersona: Gunta Kinta
Tālrunis: 67 210166
Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv


Iepirkuma priekšmets: Latvijas izglītības kvalifikāciju informācijas sistēmas izveide

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: līdz EUR 41 999,99

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 9. oktobris, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 28.09.2015.


Iepirkuma dokumentācija:


Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/20 „Latvijas izglītības kvalifikāciju informācijas sistēmas izveide” komisija š.g. 12. oktobrī izskatīja un novērtēja saņemto piedāvājumu no viena pretendenta.

Iepirkuma komisija nolēma, ka līgums slēdzams ar SIA „Turn.lv”. Līguma kopējā summa ir EUR 41 999,00 bez PVN.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājas lapā publicēts 13.10.2015.

Paziņojums par noslēgto līgumu IUB mājas lapā publicēts 16.10.2015.Latvijas izglītības kvalifikāciju informācijas sistēmas izveide

Identifikācijas Nr. AIC 2015/19

Paziņojums ievietots: 7.09.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006


Kontaktpersona: Gunta Kinta
Tālrunis: 67 210166
Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv


Iepirkuma priekšmets: Latvijas izglītības kvalifikāciju informācijas sistēmas izveide

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: līdz EUR 41 999,99

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 18. septembris, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 7.09.2015.


Iepirkuma dokumentācija:


Jautājumi un atbildes:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/19 „Latvijas izglītības kvalifikāciju informācijas sistēmas izveide” komisija š.g. 21. septembra sēdē konstatēja, ka nav iesniegts neviens piedāvājums, tādēļ nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru.AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Identifikācijas Nr. AIC 2015/18

Paziņojums ievietots: 15.07.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006


Kontaktpersona: Gunta Kinta
Tālrunis: 67 210166
Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv


Iepirkuma priekšmets: AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Apdrošināšanas prēmija vienai personai: līdz EUR 426,86

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 27. jūlijs, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 15.07.2015.


Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
 • 2. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts
 • 3. pielikums – Tehniskā specifikācija
 • 4. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa
 • 5. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/18 „AIC darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” komisija š.g. 27. jūlijā izskatīja un novērtēja saņemto piedāvājumu no viena pretendenta.

Iepirkumu komisija nolēma, ka līgums slēdzams ar AAS „BALTA”. Līguma kopējā summa ir EUR 8018,00 (astoņi tūkstoši astoņpadsmit euro 00 centi), t.i., par 19 (deviņpadsmit) AIC darbinieku apdrošināšanas polisēm.

Paziņojums par rezultātiem AIC mājas lapā publicēts 27.07.2015.

Paziņojums par noslēgto līgumu IUB mājas lapā publicēts 31.07.2015.Mēbeļu piegāde un uzstādīšana AIC biroja telpās

Identifikācijas Nr. AIC 2015/17

Paziņojums ievietots: 26.05.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16 (3.stāvs), Rīga LV-1010 (no 1. jūnija)

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006


Kontaktpersona: Gunta Kinta
Tālrunis: 67 210166
Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: iepirkumi [] aic.lv


Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu piegāde un uzstādīšana AIC biroja telpās

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: 13 500,00 EUR (bez PVN)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 8. jūnijs, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 26.05.2015.


Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
 • 2. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts
 • 3. pielikums – Tehniskā specifikācija
 • 4. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma
 • 5. pielikums – Iepirkuma Līguma projekts

Jautājumi un atbildes:

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/17 „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana AIC biroja telpās” komisija š.g. 8. jūnijā izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no četriem pretendentiem.

Iepirkumu komisija iepirkumā „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana AIC biroja telpās” (Nr. AIC 2015/17) secināja, ka piedāvājums ar viszemāko cenu ir SIA „Vitrum iekārta LV”, ar kuru līgums slēdzams par kopējo iesniegto līgumcenu EUR 9581,00 (bez PVN).

Paziņojums par rezultātiem AIC mājas lapā publicēts 11.06.2015.Datortehnikas, tās perifērijas ierīču, programmatūras un tās palīdzības sistēmu piegāde AIC vajadzībām

Identifikācijas Nr. AIC 2015/16

Paziņojums ievietots: 14.05.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga LV-1050

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006


Kontaktpersona: Gunta Kinta
Tālrunis: 67 210166
Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: gunta [] aic.lv


Iepirkuma priekšmets: Datortehnikas, tās perifērijas ierīču, programmatūras un tās palīdzības sistēmu piegāde AIC vajadzībām

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: 13 500,00 EUR (bez PVN)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 26. maijs, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 14.05.2015.


Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
 • 2. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts
 • 3. pielikums – Tehniskā specifikācija
 • 4. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma
 • 5. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/16 „Datortehnikas, tās perifērijas ierīču, programmatūras un tās palīdzības sistēmu piegāde AIC vajadzībām” komisija š.g. 26. maijā izskatīja un novērtēja saņemto piedāvājumu no viena pretendenta.

Iepirkumu komisija iepirkumā „Datortehnikas, tās perifērijas ierīču, programmatūras un tās palīdzības sistēmu piegāde AIC vajadzībām” (Nr. AIC 2015/16) secināja, ka piedāvājums ar viszemāko cenu ir A/S „CAPITAL”, ar kuru līgums slēdzams par kopējo iesniegto līgumcenu EUR 11 169,19 (bez PVN).

Paziņojums par rezultātiem AIC mājas lapā publicēts 26.05.2015.
Situācijas izpēte un specifikācijas sagatavošana Latvijas nacionālās kvalifikāciju datu bāzes izveidei

Identifikācijas Nr. AIC 2015/15

Paziņojums ievietots: 8.04.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga LV-1050

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006


Kontaktpersona: Gunta Kinta
Tālrunis: 67 210166
Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: gunta [] aic.lv


Iepirkuma priekšmets: Situācijas izpēte un specifikācijas sagatavošana Latvijas nacionālās kvalifikāciju datu bāzes izveidei

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: 15 000,00 EUR (bez PVN)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 22. aprīlis, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 8.04.2015.


Iepirkuma dokumentācija:


Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/15 „Situācijas izpēte un specifikācijas sagatavošana Latvijas nacionālās kvalifikāciju datu bāzes izveidei” komisija š.g. 23. aprīlī izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no četriem pretendentiem.

Iepirkumu komisija iepirkumā „Situācijas izpēte un specifikācijas sagatavošana Latvijas nacionālās kvalifikāciju datu bāzes izveidei” (Nr. AIC 2015/15) secināja, ka piedāvājums ar viszemāko cenu ir SIA „Pricewaterhouse Coopers”, ar kuru līgums slēdzams par kopējo iesniegto līgumcenu EUR 8945,00 (bez PVN).

Paziņojums par rezultātiem AIC mājas lapā publicēts 24.04.2015.

Paziņojums par noslēgto līgumu IUB mājas lapā publicēts 6.05.2015.


Iespieddarbu izgatavošana un piegāde

Identifikācijas Nr. AIC 2015/14

Paziņojums ievietots: 23.02.2015.

Pasūtītājs: Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003239385

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050

Faktiskā adrese: Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga LV-1050

Tālrunis: 67 225155

Fakss: 67 221006


Kontaktpersona: Gunta Kinta
Tālrunis: 67 210166
Fakss: 67 221006
Elektroniskā pasta adrese: gunta [] aic.lv


Iepirkuma priekšmets: Iespieddarbu izgatavošana un piegāde

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: līdz 41 999,99 EUR (bez PVN)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 9. marts, pulksten 12:00

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: 23.02.2015.


Iepirkuma dokumentācija:

 • Iepirkuma nolikums
 • 1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
 • 2. pielikums – Informācija par Pretendenta pieredzi līdzīgu pakalpojumu sniegšanā
 • 3. pielikums – Tehniskā specifikācijas minimālās prasības (veidlapa)
 • 4. pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts


Jautājumi un atbildes:


Rezultāti

Akadēmiskās informācijas centra iepirkuma Nr. AIC 2015/14 „Iespieddarbu izgatavošana un piegāde” komisija š.g. 24. martā izskatīja un novērtēja saņemtos piedāvājumus no astoņiem pretendentiem: SIA „Veiters korporācija" ,SIA „Talsu tipogrāfija”, SIA „Dobums”, SIA „Valmieras tipogrāfija LAPA”, SIA „E Forma”, SIA „Ulma”, AS „Lanateks” un SIA „Green Print”.

Iepirkumu komisija nolēma iepirkumā „Iespieddarbu izgatavošana un piegāde” (Nr. AIC 2015/14) ar kopējo līgumcenu EUR 41 999,99 slēgt vispārīgo vienošanos ar:

 • SIA „Veiters korporācija"
 • SIA „Talsu tipogrāfija”
 • SIA „Dobums”
 • SIA „Valmieras tipogrāfija LAPA”
 • SIA „E Forma”
 • SIA „Ulma”
 • SIA „Green Print”


Paziņojums par noslēgto vispārīgo vienošanos IUB mājas lapā publicēts: 13.04.2015.


Nodibinājuma „Akadēmiskās informācijas centrs” Iepirkuma komisija 2015.gada  4.decembra sēdē nolēma:
izslēgt SIA „E Forma” pamatojoties uz vispārīgo vienošanos „Par iespieddarbu izgatavošanu un piegādi”  Nr. 03/2015-01 punktu 4.3. “Pretendents tiek izslēgts no Vispārīgas vienošanās, ja pēc uzaicinājuma un finanšu piedāvājuma izsūtīšanas Pretendents divas reizes pēc kārtas neatsaucas uz uzaicinājumu un neiesniedz savu piedāvājumu.”