Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 18.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Vakances

Akreditācijas departamenta vadītāja vietnieks/-ce


Galvenie darba pienākumi:
 • novērtēšanas, licencēšanas un akreditācijas procesu nodrošināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • iekšējās kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana;
 • departamenta darbu plānošana, koordinēšana un izpildes pārraudzība;
 • departamenta darbības gada pārskatu, kā arī citu datu ziņojumu sagatavošanas nodrošināšana;
 • dalība departamenta efektīvas darbības plānošanā un darbinieku motivēšanā kopīgo mērķu sasniegšanai;
 • sadarbība ar personālu, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un nevalstiskajām institūcijām.
Darba pienākumu pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
 • augstākā izglītība vismaz Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 7. līmenī,
 • darba pieredze augstākās izglītības jomā,
 • darba pieredze personāla vadīšanā,
 • vēlamas juridiskās zināšanas,
 • plānošanas un problēmsituāciju risināšanas spējas,
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • angļu valodas zināšanas, kas ļauj brīvi sazināties un strādāt ar dokumentiem,
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un tehniku.
Mēs piedāvājam:
 • pilnas slodzes darbu,
 • iespēju veikt atbildīgu darbu profesionālā un atbalstošā kolektīvā,
 • stabilu atalgojumu (mēnešalga 1600 - 1800 euro) un sociālās garantijas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Akadēmiskās informācijas centrs.

Lūdzam savu CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi aic@aic.lv līdz 2019. gada 7. oktobrim.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Tālrunis uzziņām 67251149.


 

Eksperte/-s 


Galvenie darba pienākumi:
 • piedalīties studiju virzienu, augstskolu un koledžu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšanā atbilstoši Augstskolu likuma un Ministru kabineta noteikumu prasībām,
 • analizēt kvalitātes novērtēšanas rezultātus,
 • piedalīties ziņojumu un pārskatu par centra aktivitātēm un augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem sagatavošanā,
 • nodrošināt komunikāciju ar sadarbības partneriem,
 • organizēt pasākumus.
Darba pienākumu pildīšanai nepiciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība,
 • darba pieredze augstākās izglītības jomā,
 • pieredze darbā ar dokumentiem,
 • prasme analizēt un apkopot dažāda veida informāciju, sagatavot ziņojumus, pārskatus,
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • angļu valodas zināšanas, kas ļauj brīvi sazināties un strādāt ar dokumentiem,
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un tehniku.
Mēs piedāvājam:
 • pilnas slodzes darbu,
 • iespēju veikt atbildīgu darbu profesionālā un atbalstošā kolektīvā,
 • stabilu atalgojumu (mēnešalga 1200 - 1400 euro) un sociālās garantijas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Akadēmiskās informācijas centrs.

Lūdzam savu CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi aic@aic.lv līdz 2019. gada 7. oktobrim.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Tālrunis uzziņām 67251149.


<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>