Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 18.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

 Aktuālā informācija

Akadēmiskās informācijas centra mājaslapā pieejama vispārīga informācija. Aktuālu un detalizētu informāciju lūdzam skatīt Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras mājaslapā - www.aika.lv 

Informācija par studiju virzienu akreditācijas termiņiem

Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48. punktu studiju virzienu, kuru akreditācijas termiņš beidzas 2019. gadā, akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā:

1. Līdz 2020. gada 31. decembrim studiju virzieniem:

 • “Psiholoģija”,
 • “Tiesību zinātne”,
 • “Ekonomika”,
 • “Informācijas un komunikācijas zinātnes”,
 • “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”.

2. Līdz 2021. gada 31. decembrim studiju virzieniem:

 • “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”,
 • “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas”,
 • “Ražošana un pārstrāde”,
 • “Arhitektūra un būvniecība”,
 • “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”,
 • “Veselības aprūpe”,
 • “Sociālā labklājība”.

3. Līdz 2022. gada 31. decembrim studiju virzieniem:

 • “Mākslas”,
 • “Reliģija un teoloģija”,
 • “Vēsture un filozofija”,
 • “Ģeogrāfijas un zemes zinātnes”,
 • “Dzīvās dabas zinātnes”,
 • “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija”,
 • “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika”
 • “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”.

4. Līdz 2023. gada 31. decembrim studiju virzieniem:

 • “Izglītība, pedagoģija un sports”,
 • “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”,
 • “Tulkošana”,
 • “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”,
 • “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”,
 • “Transporta pakalpojumi”,
 • “Vides aizsardzība”,
 • “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”,
 • “Militārā aizsardzība”.

Jaunu akreditācijas lapu izsniegšana nav nepieciešama, jo termiņi ir noteikti minētajā likumā.

25.02.2019.

 


 

Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes (26.07.2016)


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes (06.07.2016)


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes (08.06.2016)


Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēde (30.05.2016)


Uzsākts ESF projekts augstākās izglītības akreditācijas sistēmas pilnveidošanai atbilstoši Eiropas standartiem un vadlīnijām (13.05.2016)


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes (27.04.2016)


Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisijas sēde (15.04.2016)


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes (30.03.2016)


Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra saņem LSA Gada balvu


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes (26.02.2016)


Atskats uz semināru "Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā"


Atskats uz konferenci "Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā"


Konference "Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā"


Seminārs par izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā augstākajā izglītībā


Izsludināta atkārtota pieteikšanās uz Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu vietām


Pagarināta pieteikšanās uz Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu vietām


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu atlase


Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēde


Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes


Iespējams pieteikties dalībai AIKA organizētajās studiju virzienu/institūciju novērtēšanas vizītēs


<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>