Studentu līdzdalība augstākās izglītības pārvaldē

Oficiālais Boloņas procesa seminārs Oslo

12-14 jūn 2003

 

Kopsavilkums un secinājumi            semināra ziņojumaauors  Paulo Fontešs

Eiropas Padomes  Pētījums par studentu iesaisti augstskolu pārvadē  (Annika Pēršone)


 

Šīs lapas augša

 

ņ
spacer spacer spacer