http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg
Eiropas Augstākās izglītības telpas
BIBLIOTĒKA

 

Alfabētiskais satura rādītājs

 

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V
Z

 

A

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

ACA - Academic Cooperation Association

Akadēmiskās sadarbības asociācija veic noderīgus pētījumus par Eiropas augstāko izglītību, tajā skaitā pasaule kontektstā, tā organizē noderīgus seminārus un publicē savu pētījumu rezultātus.

 

Akadēmiskā atzīšana 

- Starptautiskie juridiskie dokumenti akadēmiskajai atzīšanai
- skat
Diplomatzīšana

Akreditācija skatīt vairāk pie kvalitātes nodrošināšana

- European Consortium of Accreditation (ECA) - apvieno daļas valstu kvalitātes aģentūras augstākajā izglītībā, kuras kvalitātes nodrošināšanā izmanto tieši akreditāciju. 

- ENQA, EUA, EURASHE un ESU Ziņojums par Augstākās Izglītības kvalitātes aģentūru reģistru , 2007

- Boloņas seminārs "Sadarbība akreditācijas aģentūru starpā", Varšava, 14-16 Feb.2005
 
- Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, ENQA (E4), 2005
- Virzība uz akreditācijas shēmām Eiropā, Boloņas seminārs, Lisabona, 2001
 

Amsterdama

- Iepriekš apgūtas izglītības novērtēšana, kvalitātes nodrošināšana un to ieviešanas procedūras, Seminārs, 2009

- Strādājot pie Eiropas dimensijas kvalitātē, Seminārs, 2002

Atēnas -

- Seminārs   Iezīmējot kartē Eiropas augstākās izglītības telpu": Eiropas pievilcīguma
  stratēgijas veidošana
,
Atēnas.Grieķija 24 -26 Jūn. 2006
-
Seminārs par Eiropas augstākās izglītības telpas sociālo dimensiju, 2003

Ārējā dimensija (Boloņas procesa)

Eiropas Augstākās izglītības telpas forumi ar citiem pasaules reģioniem:
            2012. gadā Bukarestē           
           
2010. gadā Vīnē
           
2009. gadā Lēvenē

Seminārs Europe and Africa: Intra and Inter regional academic mobility (The Access to Success Workshop 3}, Akra, Gana, 2010

ES-Āzijas sadarbības konference "Quality Assurance and Recognition in Higher Education: Challenges and Prospects" Limassol, Kipra, 2010

Boloņas procesa globālā konteksta darba grupas ziņojums 2009

Boloņas procesa ārējās dimensijas darba grupas rezultāti (2007)
     -
Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas stratēģija
      - Noslēguma ziņojums
"
Ar skatu uz āru -  Boloņas process globālā kontekstā''
        sagatavojis Pavel Zgaga
 

Semināri par Boloņas procesa ārpuseiropas dimensiju:

Ar skatu uz āru -  Boloņas process globālā kontekstā - Oslo, Norvēģija, 28-29 September 2006

Iezīmējot kartē Eiropas augstākās izglītības telpu: Eiropas pievilcīguma stratēgijas vedošana - Atēnas.Grieķija 24 -26 Jūn. 2006

Eiropas universitāšu kultūras mantojums, akadēmiskās vērtības un Eiropas Augstākās izglītības telpas pievilcīgums -  Vatikāns 30. Marts-1. Aprīlis  2006

- Pētījums par Boloņas procesa uztveri ārpus Eiropas  Ziņojuma kopsavilkums
  Academic Cooperation Asociation (ACA), 2006

- Boloņas procesa ārējā dimensija, konference, Bukareste (2003)

 

 

B

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Bakalaurs

Bakalaura līmeņa grādi, seminārs, Helsinki,  2001
Bakalaura grāds - kas tas ir?, seminārs Sanktpēterburgā, 25-26 Nov, 2004
 

Barselona  Eiropas Kopienu Padomes secinājumi,  (2002)

Bergena 

Ministru konference par Boloņas procesu (visi dokumenti)
Ministru komunik
ē latviešu valodā
Boloņas procesa  Panākumu izvērtējuma (Stocktaking) ziņojums, 2005

Berlīne:

Seminārs New Perspectives for Master Study Programmes in Europe. Implementing the Second Cycle of Bologna – A European Success story? 25-26 October 2011
Seminārs
Bologna Conference – The Social Dimension: Stocktaking and Future Perspectives of Student Affairs and Services, July 11-13, 2011
DAAD mobilitātes seminārs (tikai programma pieejama) From Imbalanced to Balanced Mobility in the EHEA – Current Challenges and Perspectives for the Future, 2011 Berlīne

Eiropas studentu saiets: Studenti vērtē sasniegto Berlīne, Vācija, 16 - 19 Mar. 2006
ESIB Studentu Berlīnes deklarācija

Boloņas seminārs Kopīgo grādu programmas –  Eiropas Augstākās izglītības telpas raksturīga iezīme, Berlīne, Vācija21-22 Sept. 2006

Berlīnes ministru konference par Boloņas procesu (Sep, 2003):

- Ministru komunikē  latviešu valodā
- Boloņas procesa starptautiskās vadības grupas ziņojums
  2003. gada ministru konferencei
 

Boloņas deklarācija (1999) latviešu valodā

Boloņas process
            
Ņemot vērā, ka Eiropas augstākajā izglītībā vairums pārmaiņu ir saistītas ar Boloņas procesu tālākās saites ved uz mājaslapas sadaļām, nevis atsevišķiem dokumentiem

              Boloņas procesa progresa ziņojums 2012. gadā  (vadītāji A.Rauhvargers, G.Dondelinger)            
             
Boloņas process
1999-2010 gadā: sasniegumi, problēmas un perspektīvas 2010 jubilejas izdevums

     Boloņas procesa rezultātu analītisks izvērtējums (Stocktaking2009)  A.Rauhvargers, C.Deane, W.Pauwels

     Eurostat un Eurostudent statistisks ziņojums par sociālo dimensiju un mobilitāti 2009

     Boloņas procesa neatkarīgā izvērtējuma ziņojumi: Kopaina un secinājumi, Ziņojuma pilnais teksts , Gadījuma pētījumi

Par Boloņas procesu īsumā

     Boloņas procesa pamatdokumenti (saraksts)  latviešu valodā

     Boloņas procesa semināri un konferences

     Ziņojumi, kuri atspoguļo Boloņas procesu

     Starptautisko organizāciju dalība un ieguldījums procesā

Bukareste          

               Boloņas procesa ministru konference Bukarestē (2012)

               Konference par Boloņas procesa ārējo dimensiju ( 2003)

Būtiskākie Boloņas procesa dokumenti latviešu valodā

 

C

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Caurspīdīguma instrumenti, kvalifikāciju:

           Caurspīdīguima instrumentu darba grupas ziņojums, 2012

           Diploma pielikums
          
ECTS


Cīrihe

- Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS),
  seminārs, Cīrihe,  2002
 

 

D

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

DAAD

DAAD mobilitātes seminārs (tikai programma pieejama) From Imbalanced to Balanced Mobility in the EHEA – Current Challenges and Perspectives for the Future

DAAD Seminārs Studentu mobilitāte Eiropas Augstākās izglītības telpā 2010, Bonna, Vācija,  17-18 Mar 2005

Dalība un ieguldījums starptautisko organizāciju dalība un to ieguldījums Boloņas procesā

Deklarācijas attiecībā uz Boloņas procesu

Boloņas deklarācija (1999)

EUA Lisabonas deklarācija - Eiropas universitātes pēc 2010. gada (2010)
EUA Prāgas deklarācija (2009)

EUA Lisabonas deklarācija (2007)
ESIB Studentu Berlīnes deklarācija (2007)
EUA Glāzgovas deklarācija (2005)
ESIB Luksemburgas deklarācija (2005)
EUA Grācas deklarācija (2003)
Gēteborgas studentu deklarācija (2001)
Sorbonnas
 deklarācija
(1998)

Diploma Pielikums

- forma un paskaidrojošie dokumenti
- Paskaidrojumi aizpildīšanai- angļu valodā (jaunā versija - ņemot vērā attīstību Boloņas procesā
- Diploma pielikums un kvalifikāciju ietvarstruktūras

Diplomatzīšanauz pilno informāciju par diplomatzīšanu

                             skat arī: iepriekš apgūtas izgītības atzīšana (RPL)

Starptautiskā Boloņas procesa konference  Stakeholders’ Conference on Recognition, Rīga, 2011

ES-Āzijas sadarbības konference "Quality Assurance and Recognition in Higher Education: Challenges and Prospects" Limassol, Kipra, 2010

Seminārs par diplomatzīšanu Boloņas procesa un augstākās izglītības reformu ekspertiem (tajā skaitā darbseminārs par studiju rezultātiem), Tallina, 2010

Boloņas procesa seminārs "Jauni izaicinājumi diplomu atzīšanā: Iepriekšējas izglītības atzīšana un Eiropas diplomu atzīšana ārpus Eiropas" Rīga, Latvija 25-26 Janv.  2007

Boloņas procesa seminārs  Situācijas uzlabošana grādu un kredītpunktu savstarpējā atzīšanā Rīga, 2004

Lisabonas konvencija un to papildinošie diplomatzīšanas dokumenti

Diplomu profesionālā atzīšana Eiropas Savienībā
 

Direktīvas profesionālajai atzīšanai

ES direktīiva 2005/36/EC, kura nomaina visas iepriekšējās profesionālās atzīšanas direktīvas
ES direktīvas profesionālo kvalifikāciju atzīšanai (spēkā līdz 2007. gada oktobrim)

Distances izglītība

- Oficiālais seminārs "Boloņas process un jauni uzdevumi e-izglītībai un tālmācībai"
 
Ģente, Beļģija
4-5 Jun 2004

Doktorantūra

Doctoral Studies in the European Higher Education Area, Seminārs Varšavā 2010

EUA "Zalcburgas II" rekomendācijas par doktarantūru 2010

Trešā cikla grādi: kompetences un pētnieku karjera, seminārs Helsinkos , 2008

Boloņas seminārs "Doktorantūras programmas Eiropā" Nica, Francija 7-9 Dec. 2006

Boloņas seminārs "Pētnieku darba tirgus: vai Europa ir pievilkšanas punkts?" Vīne, Austrija1-2 Jūn. 2006

Boloņas seminārs "Doktorantūras programmas Eiropas zināšanu sabiedrībai", Zalcburga, Austrija,  3-5 Feb, 2005
EUA Doktorantūras programmu projekts (2003-2005)

 

E

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

ECTS - skat Eiropas kredītpunktu sistēma

Edinburga

          - oficiālais Boloņas seminārs "Studiju rezultātu izmantošana",  1-2 Jul, 2004

e-grāmatplaukts -
              
Boloņas procesa grāmatplaukts
 - lejupielādējami un drukājami Boloņas
               procesa dokumentu un informācijas apkopojumi (angļu valodā)

Eiropas Padome

Eiropas Padomes ieguldījums Boloņas procesā 2005-2007 2003-2005 gadā Līdz 2003. gadam

Eiropas Savienība

Eiropas Savienības ieguldījums Boloņas procesā 2005-2007 gadā  2003.-2005.gadā 
                                                                       2001.-2003.gadā  Līdz 2001. gadam 

Eiropas Diploma Pielikums  

- forma un paskaidrojošie dokumenti
- Paskaidrojumi aizpildīšanai- angļu valodā !! 2007.gada jūnija jaunā versija
                                                     - ņemot vērā attīstību Boloņas procesā

- Diploma pielikums un kvalifikāciju ietvarstruktūras

e- izglītība

- Oficiālais seminārs "Boloņas process un jauni uzdevumi e-izglītībai un tālmācībai"
 
Ģente, Beļģija
4-5 Jun 2004

 

Eiropas Kredītu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS),

- ECTS informācijas pakete
- Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS),
  seminārs, Cīrihe,  2002
 

Eiropas Augstākās izglītības telpa skat. Boloņas process

Eiropas Zinātnes telpa

- Boloņas seminārs "Doktorantūras programmas Eiropā" Nica, Francija 7-9 Dec. 2006

- Boloņas seminārs "Pētnieku darba tirgus: vai Europa ir pievilkšanas punkts?"
  Vīne, Austrija1-2 Jūn. 2006

- Boloņas seminārs "Doktorantūras programmas Eiropas zināšanu sabiedrībai",
          Zalcburga, Austrija,  3-5 Feb, 2005
       -
Zinātnieki Eiropas Zinātnes telpā, Eiropas Komisijas komunikē (2003)  

Eiropas Savienība

- dokumenti par Boloņas procesu
- iegudījums Boloņas procesā
 

Eiropas Universitāšu asociācija  (EUA)

     EUA pētījumu ziņojumi  par Eiropas augstāko izglītību 2009-2012 gada periodā

     EUA deklarācijas Boloņas ministru konferencēm:

- EUA Lisabonas deklarācija - Eiropas universitātes pēc 2010. gada (2010)
- EUA Prāgas deklarācija (2009)

- EUA Lisabonas deklarācija (2007)
- EUA Glāzgovas deklarācija (2005)
-
EUA Doktorantūras programmu projekts (2003-2005)
-
EUA mājaslapa

ENIC - Eiropas diplomatzīšanas un akadēmiskās informācijas centru tīkls

- ENIC - NARIC tiklu harta par savu darbību un diplomatzīšanas pakalpojumiem
 
Boloņas procesa veicināšanai
, 2004

- ENIC un NARIC centru Strasbūras paziņojums, 2004 ,
 

ENQA - ENQA 2012 gada ziņojums ministriem Bukarestes konferencē

           - Eiropas augstākās izglītības  kvalitātes aģentūru tīklojums

- ENQA, EUA, EURASHE un ESU Ziņojums par Augstākās Izglītības kvalitātes aģentūru reģistru , 2007

- Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā, ENQA-E4,, 2005

- ENQA mājaslapa

Erasmus Mundus programma

- Kas ir Erasmus Mundus? preses relīze
-
Erasmus Mundus informācija (Eiropas Komisijas mājaslapā)

ESIB - skat ESU

ESU - Eiropas  studentu apvienība   (agrākais apzīmējums - ESIB)
         

          Boloņas process studentu skatījumā 2012
          ESU&EI Studentcentrētas izglītības rokasgrāmata 2010
         
ESU ziņojums: Boloņa pie finiša līnijas 2010
         
Boloņa studentu skatījumā 2009
          ESIB Studentu Berlīnes deklarācija
          ESU  ziņojums Boloņa studentu skatījumā (2007)
          ESIB Luksemburgas deklarācija (2005)
         
Boloņa studentu skatījumā(2005)
         
ESIB dalība un dokumenti par Boloņas procesu
         
Publikācija par sliktas prakses piemēriem Boloņas procesa realizācijā, ESIB, 2005

 

EUA skat. Eiropas Universitāšu asociācija

 

EUROSTAT & EUROSTUDENT

          Eurostat un Eurostudent statistisks ziņojums par sociālo dimensiju un mobilitāti, 2009

 

EURYDICE ES izglītības informācijas tīklojums

Boloņas procesa progresa ziņojums 2012. gadā  (BFUG darba vadītāji A.Rauhvargers, G.Dondelinger)   
Tiešskats uz augstāko izglītību Eiropā, 2010

Eurydice ziņojums Augstākā izglītība Eiropā 2009 gadā: Boloņas process

Ziņojums Tiešskats uz Augstākās izglītības struktūrām Eiropā 2006/07 gada izdevums
Ziņojums Tiešskats uz augstākās izglītības struktūrām Eiropā 2004/05

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

 

 

 

I
 

 

  

 

 

 
spacer spacer spacer