http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg
Eiropas Augstākās izglītības telpas
BIBLIOTĒKA

Boloņas procesa
oficiālo Eiropas mēroga semināru rezultāti

"Oficiālie" Boloņas procesa semināri un konferences ir tie, kuri ir ietverti Boloņas procesa Eiropas mēroga darba plānā kārtējam divgadu periodam. Darba plāni tiek izstrādāti atbilstoši kārtējās ministru konferences komunikē noteiktajām prioritātēm nākošajam posmam un tos apstiprina Boloņas procesa Starptautiskā vadības grupa (BFUG). 

Oficiālajos semināros piedalās kompetenti pārstāvji no visām procesa dalībvalstīm, tādēļ oficiālo semināru secinājumi un ierosinājumi tālāk tiek iestrādāti nākošajā ministru komunikē.   

Sk.arī: citi semināri un konferences, kuru rezultāti var būt noderīgi Boloņas procesā
 

Oficiālie Boloņas procesa semināri/konferences

     2010-2012  2009-2010    2007-2009    2005-2007 2003-2005    2001-2003    1999-2001
 

2010-2012. gada periodā notikušie semināri (līdz Bukarestes ministru konferencei)
Bologna Expert conference: Putting Bucharest's conclusions on track - The experts' role  03-06 Jun 2012 Vilnius, Lithuania
Quality Assurance International Conference  14-15 Dec 2011 Brussels, Belgium
Bologna seminar on student participation in HE governance
    
Pieejams tikai noslēguma ziņojums
 8-9 December 2011 Aghveran, Armenia
EUA Qulity Forum "Quality and Trust: at the heart of what we do" 17-19 November 2011 Antwerp, Belgium
New Perspectives for Master Study Programmes in Europe. Implementing the Second Cycle of Bologna – A European Success story? Pieejami tikai secinājumi 25-26 October 2011 Berlin, Germany
Future of Higher Education: Bologna Process Researchers' Conference Pieejama tikai programma un secinājumi  17-19 October 2011 Bucharest, Romania

Bologna Conference – The Social Dimension: Stocktaking and Future Perspectives of Student Affairs and Services

July 11-13, 2011 Berlin, Germany
Eastern Dimension of Mobility Pieejama tikai programma 6-7 July, 2011  Warsaw, Poland
Reimagining Democratic Societies: A New Era of Personal AND Social Responsibility? June 27 – 29 2011 Oslo, Norway

Modernatisation of curricula

 June 6-7 2011 Oslo, Norway

New stages of the Bologna Process – instruments and practical implementation“ Pieejama tikai programma

 2-3 June 2011 Moscow, Russia

Doctoral Studies in the European Higher Education Area

17-18 Jun, 2010 Warsaw, Poland
Seminārs par diplomatzīšanu Boloņas procesa un augstākās izglītības reformu ekspertiem (tajā skaitā darbseminārs par studiju rezultātiem) 7-10 Jun 2010 Tallin, Estonia
ENQA seminar - "Quality and Transparency in Higher Education: Expectations, Tools and the Link to Institutional Autonomy" 7-18 May 2010 Bologna, Italy

Sociālā dimensija un universitāšu atbildība (pieejama tikai programma)

24-25 May 2010 Malaga
Europe and Africa: Intra and Inter regional academic mobility (The Access to Success Workshop 3} 3-4 May, 2010 Accra, Ghana,
Konference par (ES) kvalifikāciju ietvarstruktūrām April 15, 2010, Dublin
     
Starptautiskā Boloņas procesa konference  Stakeholders’ Conference on Recognition 28-29.Apr 2011 Rīga, Latvija

DAAD mobilitātes seminārs (tikai programma pieejama) From Imbalanced to Balanced Mobility in the EHEA – Current Challenges and Perspectives for the Future

28-29 Mar 2011 Berlin, Germany
Seminārs par sadarbību ar citām pasaules daļām (informācija nav pieejama) International Openness and the External Dimension: A Bologna Process International Seminar 18-19.Apr.2011 Qwavra, Malta
Boloņas seminārs par studentcentrētu izglītību I(informācija nav pieejema) Student-Centred Learning: A Bologna Process International Conference 16-17 Feb 2011 Malta

Boloņas seminārs par īsā cikla izglītību: Embedding Professional Short Cycle Higher Education in the (Higher) Education System

20-21 Jan, 2011 Budapest,
ES-Āzijas sadarbības konference "Quality Assurance and Recognition in Higher Education: Challenges and Prospects" 6 -7 December 2010 Limassol - Cyprus

The Social Dimension of Higher Education - Building Excellence & Equity

22-24 Nov 2010

Nicosia, Cyprus,
2009-2010 gada periodā notikušie semināri (līdz Vīnes-Budapeštas ministru konferencei)
EUA 4. Kvalitātes forums: "Creativity and Diversity: Challenges for quality assurance beyond 2010" 19-21 Nov 2009, Copenhagen, Denmark
ACA Seminārs  (pieejama tikai programma) World-class. The brave new world of global higher education and research 15 OCT  2010 Brussels, Belgium

EURASHE konference:  Kāda ir Boloņas procesa ietekme uz profesionālajām augstskolām?

10 Mar 2010 Budapest, Hungary
Skotijas valdības organizēts seminārs par iepriekšējās izglītības atzīšanu (informācija internetā nav pieejama) 17 Feb  2010 Brussels, Belgium
Studiju rezultāti un kvalifikāciju ietvarstruktūras kā kvalifikāciju caurspīdīguma instrumenti 26-27 Nov 2009 St. Augustin, Vācija

Cedefop Seminārs par kvalifikācijām mūžizglītībai un nodarbināmībai 

5-6 Oct 2009 Thessaloniki, Greece

ES-Āzijas Augstākās izglītības platforma (EAHEP) OPar Boloņas procesu un Eiropas-Āzijas dialogu "Regional Higher Education Cooperation in the Next Decade"

1-3. Jul 2009 Brussels, Belgium
ENQA seminārs par iekšējo kvalitātes nodrošināšanu augstskolās 15-16 June 2009 Hāga, Nīderlande

Oficiālie Boloņas procesa semināri  2007-2009 gadā

2007.-2009.gada periodā notikušie semināri (līdz Budapeštas-Vīnes ministru saietam)
Kopīgās programmas un studentu mobilitāte 16-17 Mar, 2009 Čeļabinska, Krievija
Iepriekš apgūtas izglītības novērtēšana, kvalitātes nodrošināšana un to ieviešanas procedūras 11-12 Dec 2008 Amsterdama
Kvalitātes nodrošināšana transnacionālajā izglītībā - no vārdiem pie darbiem 1-2 Dec, 2008 Londona, UK
Eiropas konference par  kvalifikāciju ietvarstruktūrām 27-28 Nov 2008 Tbilisi, Grūzija
Vienlīdzība zināšanu sabiedrībā– kā paplašināt iespējas? 10 -11 Nov 2008 Budapešta, Ungārija
Konference par nodarbināmību 6 - 7 Nov 2008 Luksemburga
Medicīnas studiju struktūra Eiropā 10 - 11 Okt 2008 Berlīne, Vācija
Konference par mobilitāti 6-7 Okt 2008 Lille, Francija
Kvalitātes nodrošināšana Eiropas augstākajā izglītībā 9-10 Sep 2008 Strasbūra, Francija
Trešā cikla grādi: kompetences un pētnieku karjera 30 sep- 01 Okt 2008 Helsinki, Somija
Veidojot kopīgu izpratni par studiju rezultātiem un ECTS 19-20 Jun 2008 Porto, Portugāle
Sodīti par to, ka mobili? Nacionālās pensiju sistēmas kā šķērslis mācībspēku mobilitātei 12-13 Jun 2008 Berlīne,Vācija
Veicinot studentu mobilitāti - kādi ir nākošie soļi? 29-30 Mai 2008 Brisele, Beļģija
Boloņa 2020. gadā: Atbrīvots Eiropas iekšējais potenciāls - ieguldījums labākas pasaules veidošanā 19-20 Maijs 2008 Ģente, Beļģija
Uz studiju rezultātiem un studentu studiju slodzi balstīta ECTS 17-18 Apr 2008 Maskava, Krievija
Universitātes un Mūžizglītība 10-11 Mar 2008 Brdo, Slovēnija
Studiju rezultātos balstīta izgītība - Skotijas pieredze 21-22 Feb 2008 Edinburga, Lielbritānija
Eiropas Padomes augstākās izglītības forums par par kvalifikāciju ietvarstruktūrām 11-12 Oct 2007 Strasbūra

 

 

 

Periods starp Bergenas un Londonas ministru konferencēm (2006-2007)
Padarot Boloņu par realitāti - mācībspēku un studentu mobilitāte 8-9 Febr. 2007 Londona, Apv. karaliste
Jauni izaicinājumi diplomu atzīšanā: Iepriekšējas izgītības atzīšana un Eiropas diplomu atzīšana ārpus Eiropas 25-26 Janv.  2007 Rīga, Latvija
Doktoranturas prigrammas Eiropā 7-9 Dec. 2006 Nica, Francija
Ar skatu uz āru -  Boloņas process globālā kontekstā 28-29 September 2006 Oslo, Norvēģija
Kopīgo grādu programmas –
Eiropas Augstākās izglītības telpas raksturīga iezīme
21-22 Sept. 2006 Berlīne, Vācija
Trīsciklu sistēmas ietekme uz nodarbināmību 12-14 Jūl. 2006 Svonsī,  Apv. Karaliste
Iezīmējot kartē Eiropas augstākās izglītības telpu: Eiropas pievilcīguma stratēgijas vediošana, 24 -26 Jūn. 2006 Atēnas.Grieķija
Pētnieku darba tirgus: vai Europa ir pievilkšanas punkts? 1-2 Jūn. 2006 Vīne, Austrija
Eiropas universitāšu kultūras mantojums, akadēmiskās vērtības un Eiropas Augatākās izglītības telpas pievilcīgums 30. Marts-1. Aprīlis  2006 Vatikāns
          Periods starp Berlīnes un Bergenas  ministru konferencēm (2003-2005)
Sadarbība akreditācijas aģentūru starpā Varšava, Polija 14-16 Feb 2005
Doktorantūras programmas Eiropas zināšanu sabiedrībai Zalcburga, Austrija 3-5 Feb, 2005
Eiropas Augstākās izglītības telpas sociālā dimensija un globālā konkurence Parīze, Francija 27-28 Jan 2005
Kvalifikāciju ietvarstruktūra Eiropas Augstākās izglītības telpai Kopenhāgena, Dānija 13-14 Jan 2005
Situācijas uzlabošana grādu un kredītpunktu savstarpējā atzīšanā Rīga, Latvija 3-4 Dec, 2004
Kas tas ir: bakalaura grāds? Sanktpēterburga, Krievija 25-26 Nov, 2004
Jauna likumu un politikas dokumentu paaudze augstākajai izglītībai Boloņas procesa kontekstā Varšava, Polija 4-6 Nov, 2004
Nodarbināmība un tās saistība ar Boloņas procesa mērķiem Bleda, Slovēnija 22-23 Okt, 2004
Politikas veidošana mobiliem studentiem Nordveika, Nīderlande 11-12 Okt,  2004
Sabiedrības atbildība par augstāko izglītību un zinātni, Eiropas Padomes seminārs Strasburga, Francija

 23-24 Sep, 2004

Metodiskie rīki kvalitātes vērtēšanai un akreditācijai Eiropas kopējā telpā Santandera, Spānija 29-30 Jūl, 2004
Studiju rezultātu izmantošana Edinburga, Skotija 1-2 Jūl, 2004
Boloņas procesa izaicinājumi e-izglītībai un tālmācībai  Ģente, Beļģija 5-6 Jūn, 2004
Kopīgie grādi - otrais Boloņas seminārs 2004 
(pirmais notika 2002. gadā)
Stokholma, Zviedrija 6-7 Maijs, 2004
Periods starp  Prāgas un  Berlīnes ministru konferencēm (2001-2003)
Studentu iesaiste augstākās izglītības pārvaldē Oslo, Norvēģija 12-14 Jūn, 2003
Mūžizglītība un kredītpunkti Prāga, Čehija  5-7 Jūn, 2003
Kopīgās programmas - iesaiste un perspektīvas Mantuja, Itālija 11-12 Apr, 2003
Kvalifikāciju struktūras Eiropas augstākajā izglītībā Kopenhāgena, Dānija 27-28 Mar, 2003
Maģistra līmeņa grādi, Helsinki, Somija 14-15 Mar, 2003
Eiropas augstākās izglītības telpas sociālās dimensijas analīze Atēnas, Grieķija 19-20 Feb, 2003
Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma (ECTS) Cīrihe, Šveice 11-12 Okt, 2002
Kopīgie grādi Stokholma, Zviedrija 30-31 Mai 2002
Diplomatzīšanas aspekti Boloņas procesā Lisabona, Portugāle

11-12 Apr, 2002

Strādājot pie Eiropas dimensijas kvalitātē Amsterdama, Nīderlande 11-12 Mar, 2002

Periods starp Boloņas un Prāgas  ministru konferencēm (1999-2001)

Transnacionālā izglītība Malme, Zviedrija 30-31 Mar, 2001
Bakalaura līmeņa grādi Helsinki, Somija 16-17 Feb , 2001
Virzoties uz akreditācijas shēmām Eiropā
Raksts par semināru latviešu valodā
Lisabona, Portugāle 8-9 Feb, 2001

 

Sk.arī: citi semināri un konferences, kuru rezultāti var būt noderīgi Boloņas procesā
 

 

Citi semināri/ konferences, kuru rezultāti var būt noderīgi Boloņas procesā

"Citi" Boloņas procesa semināri un konferences NAV ietverti Boloņas procesa Eiropas mēroga darba plānā, taču tos Boloņas procesa kontekstā organizē  augstskolu asociācijas, starptautiskā organizācijas vai atsevišķas valstis

 

EURASHE 17. kopsapulce un gada konference 26-27 Apr. 2007 Kopenhāgena, Dānija
Eiropas studentu saiets: Studenti vērtē sasniegto 16 - 19 Mar. 2006 Berlīne, Vācija
2006. gada EEiropas kvalitātes nodrošināšanas forums: "Iedibinot kvalitātes nodrošināšanu augstskolu iekšienē" 23-25 Nov. 2006 Minhene, Vācija
Augstākās izglītībaskvalitātes nodrošināšanas likumiskums. Eiropas Padomes augstākās izglītības forums 19-20 Sep. 2006 Strasbūra, Francija
Augstākās izglītības atbildība ar demokrātijas kultūru. Eiropas Padomes augstākās izglītības forums 22-23 Jun. 2006 Strasbūra, Francija
Starptautisks seminārs "Studiju rezultātu un kvalifikācju ietvarstruktūru izmantošana",            28 Apr 2006

Rīgā

Augstākās izglītības pārvaldība. Eiropas Padokmes Augstākās izglītības forums 22-23 Sep. 2005 Strasbūra, Francija
EUA saiets 'Stipras universitātes Eiropai' 30-31 Mar, 2005 Glāzgova, Skotija
Studentu mobilitāte Eiropas Augstākās izglītības telpā - 2010 (DAAD)  17-18 Mar, 2005 Bonna, Vācija
Īsā cikla augstākā izglītība (EURASHE) 24 Jan, 2005, Amsterdama, Nīderlande
Atveroties plašākai pasaulei: Boloņas procesa ārējā dimensija (ACA) 18-19 Okt, 2004 Hamburga, Vācija
Seminārs "Ķīmijas studijas Eiropas Augstākās izglītības telpā" 14-15 Jun, 2004 Drēzdene, Vācija
 Saskaņojot izglītības struktūras Eiropā  - Tuning projekta II fāzes noslēguma konference 21 Mai, 2004 Brisele, Beļģija

Augstākā izglītība Ukrainā un Boloņas process

13-14 Mai 2004 Kijeva, Ukraina
Grācas augstākās izglītības konvents (EUA) 29-31 Mai, 2003 Grāca, Austrija
Globalizācija un augstākā izglītība: Ziemeļu-Dienvidu dialogs (UNESCO) 26-27 Mai, 2003 Oslo, Norvēģija
Boloņas procesa ārējā dimensija 6-8 Mar, 2003 Bukareste, Rumānija
I UNESCO Globālais forums par starptautisko kvalitātes vērtēšanu, akreditāciju un diplomatzīšanu augstākajā izglītībā 18-19 Okt, 2002 Parīze, Francija
Kopīgo maģistra grādu projekta uzsākšanas konference (EUA) 20 Sep, 2002 Brisele, Beļģija
UNESCO Ekspertu sanāksme par globalizācijas ietekmi uz augstāko izglītību 10-11 Sep, 2001 Parīze, Francija
Salamankas Augstākās izglītības konvents (EUA) 29-30 Mar, 2001 Salamanka, Spānija

 

  

komentārus vai papildus  informāciju sūtīt uz  rp@lanet.lv 

 

 

 
spacer spacer spacer