II Eiropas Universitāšu Asociācijas Konvents

Organizētājs - EUA

Grāca, Austrija, 29-31 maijs  2003
 

Informācija latviešu valodā  - A. Rauhvargera prezentācija par Trends III ziņojumu

 

Graz, Austria, 29-31 May, 2003

Būtiskākais rezultāts:
Grācas deklarācija
"Virzoties tālāk pēc Berlīnes konferences - universitāšu loma"

Konferences dokumenti:

Konferences noslēguma ziņojums
        Prof. Christina Ullenius

Programmatiskās runas
"Grācas lasāmgrāmata" - dokumentu kompendijs
Trends III ziņojums
Piecas konferences tēmas - ievadreferāti un rezultāti

 

Programmatiskās runas:
       Prof. E. Froment, EUA President
 
      Mrs V. Reding, EU Commissioner for Education and Culture
       Mr. P Busquin, EU Commissioner for Research
       Prof. B. Gourley, Vice Chancellor, The Open University, UK
 

Trends III ziņojums:
     Prezentācija par pētījumu angļu valodā  S.Reichert and C.Tauch
      
Prezentācija par Trends III petījumu latviešu valodā - A. Rauhvargers
       Trends III ziņojums pilnībā

 

 Piecas konferences tēmas

 

      1. Eiropas augstākā izglītība globalizētā pasaulē
Ievads tēmā - Prof. F. van Vught, Rector, University of Twente
Ziņojums Prof. F. van Vught, Rector, University of Twente ...

 

      2. Jauns skatījums uz saistību starp augstāko izglītību un zinātni
Ievads tēmā - Prof. E. Thomas, Vice Chancellor, University of Bristol
Ziņojums Prof. E. Thomas, Vice Chancellor, University of Bristol
 
       3. Kvalitātes kultūras  nostiprināšana Eiropas universitātēs
Ievads tēmā:
                   Prof. H. Toft Jensen, Rector, University of Roskilde
                   Prof. Robin Middlehurst, University of Sussex
Ziņojums
  by
Prof. H. Toft Jensen, Rector, University of Roskilde
 
      4. Augstskolu vadības un pārvaldības pilnveide
Ievads tēmā: Prof. M. Crochet, Rector, University of Louvain la Neuve
Ziņojums Prof. M. Crochet, Rector, University of Louvain la Neuve
 
      5. Virzot uz priekšu Boloņas procesu kopš Prāgas konferences
Ievadreferāti:
                  
Prof. J. Kohler, former Rector, University of Greifswald
                   Prof. A. Rauhvargers, Secretary General, Latvian Rectors' Council
                  
Prof. C. Ruiz-Rivas, University Autónoma de Madrid
           

Ziņojums
Prof. J. Kohler, former Rector, University of Greifswald
 

 

Informācija latviešu valodā  - A. Rauhvargera prezentācija par Trends III ziņojumu

Šīs lapas augša

 

 
spacer spacer spacer