Sabiedrības atbildība par augstāko izglītību un zinātni

Oficiālais Boloņas procesa seminārs - Eiropas Padome, Strasbūra

23-24 sept. 2004
 

Programma    

Semināra galvenie rezultāti:
 Rekomendācijas 


Prezentācijas

 • Publiskā atbildība par augstāko izglītību un zinātni,
  Prof. Luc Weber                                                                         PDF  PowerPoint

   
 • Publiskā atbildība par augstāko izglītību un zinātni - ekonomiskās literatūras apskats,
  prof. Alain Schönenberger                                                          
  PDF  PowerPoint
   
 • Konteksts - pārmaiņu virzieni sabiedrībā un publiskajā atbildībā,     PDF  PowerPoint
  Dr. Aleksander Shishlov
   
 • Sagatavošana darba tirgum, Guy Haug, European Commission      PDF   PowerPoint
  raksts
   
 • Publiskā atbildība par informāciju par augstāko izglītību,                PDF  PowerPoint
  Johan Almqvist, President of ESIB
   
 • Augstākās izglītības un zinātnes ieguldījums zināšanu sabiedrībā   PDF
  , Prof. Paolo Blasi
   
 • Publiskā atbildība un pētniecības rezultātu pieejamība,                   PDF   PowerPoint
  Prof. Jaak Aaviksoo                                                                    
   
 • Jaunas tendences un jauni piedāvātāji augstākajā izglītībā
  Prof. Stephen Adam                                                                    PDF  PowerPoint

   
 • Ietvarstruktūra/kvalitāte/piedāvājums vai regulēšana,                       PDF  PowerPoint
  Prof. Roderick Floud
   
 • Vienādas iespējas, Prof. Júlio Pedrosa                                        PDF  PowerPoint
   
 • Finansēšana, Dr Carlo Salerno                                                                   PDF  PowerPoint
   
 • Augstākā izglītība demokrātiskai kultūrai,
  Prof. Pavel Zgaga                                                                          
  PDF  PowerPoint 
Konferences prezentāciju kopsavilkumi

"Vai augstākā izglītība un zinātne ir publisks labums, vai tās ir sabiedrības atbildībā?"
    Ekonomiskās literatūras apskats, by Alain M. Schoenenberger

 

Šīs lapas augša

 

 
spacer spacer spacer