Sadarbība akreditācijas aģentūru/ komiteju starpā

Oficiālais Boloņas procesa seminārs - Varšava

14-16 feb. 2005
 

Programma                                Dalībnieki
 Galvenie rezultāti:
Rekomendācijas
Semināra kopsavilkuma ziņojums
Prezentācijas un runas
“Vispārējs pārskats par akreditācijas un kvalitātes novērtēšanas attīstību Eiropas valstīs”, Don F. Westerheijden, Center for Higher Education Policy Studies, University of Twente, the Netherlands
“Sadarbība akreditācijā Eiropas Augstākās izglītības telpā: ANECA (Spānija) piemērs ”, Francisco Marcellán, National Agency for Quality Assessment and Accreditation, Spain
“Akreditācija: kvalitātes nodrošināšanas paradigmas maiņa Vācijā”, Angelika Schade, Accreditation Council, Germany
"Nīderlandes akreditācijas sistēma: plānotais un rezultāti", Mark Frederiks, Netherlands-Flemish Accreditation Organization, the Netherlands
"īss kopsavilkums par akreditācijas un kvalitātes vērtēšanas attīstību Norvēģijā", Oddvar Haugland, The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education, Norway
“Kvalifikāciju ietvarstruktūtra un atkārtota akreditācija – Īrijas pieredze”, Séamus Puirséil, Higher Education and Training Awards Council, Ireland
“Kvalitātes nodrošināšana Čehijas Republikā”, Milan Sojka, Accreditation Commission, Czech Republic
“Bulgārijas nacionālās akreditācijas aģentūras pieeja kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā - attīstība pēdējā laikā", Ivan Panayotov, National Evaluation and Accreditation Agency, Bulgaria                               Panayotov - Text
“Akreditācijas prakse Francijā - spēcīgs ierocis inženierzinātņu izglītības kvalitātes pilnveidē”, René-Paul Martin, C.T.I. Commission des Titres d’Ingénieur
“Poljjas valsts akreditācijas aģentūra - jaunāko pasākumu kopums”, Andrzej Jamiołkowski, the Polish State Accreditation Committee, Poland

Šīs lapas augša

 

 
spacer spacer spacer