Doktorantūras programmas Eiropā

Nica, Francija, 7-9 Dec. 2006

Programma

Semināra secinājumi

Pilnīga semināra informācija, ieskaitot visas prezentācijas
EUA saitā

Darba grupu secinājumi:

WG1: Doktoramtūras studiju organizācija
WG2: Maģistra un doktora līmeņu sasaiste
WG3: Pamatprasmju apguve doktorantūras programmmās, lai veicinātu nodarbināmību ārpus akadēmiskās vides
WG4: Vadīšana, pārraudzība un vērtēšana doktorantūras studijās
WG5: Starptautiskāsadarbība un mobilitāte: cik daudz un kad?
WG6: profesionālie doktora grādi
WG7: Akadēmiskās pētniecības karjeras perspektīvas: no doktorantūras studijām pēcdoktoranta statusā?

 


 

Šīs lapas augša

 

ņ
spacer spacer spacer