Eiropas vienotais Diploma pielikums

Par Eiropas vienoto diploma pielikumu (angļu val)

Diploma pielikuma forma latviešu valodā   angļu valodā  

Saites uz DP formu citās valodās

Eiropas darba grupas paskaidrojumi par DP aizpildīšanu:

Latvijas Rektoru padomes
- ieteikumi DP aizpildīšanai (balstīti uz Eiropas darba grupas ieteikumiem un konkretizēti)
- ieteikumi Diploma pielikuma angliskajai versijai

 

Kā saistīt Diploma pielikumu ar kvalfikāciju ietvarstruktūrām (angļu val.)?

Saite uz  Diploma pielikumu ES mājaslapā

 

Šīs lapas augša

 

 
spacer spacer spacer